Lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Oradea, disciplina Teologie Morală şi Spiritualitate Ortodoxă.
E-mail: 
Tel: 0258 408 182

Studiile urmate:
1999 – doctor în teologie al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, cu teza Învăţătura despre Sfântul Har privită interconfesional. Implicaţiile doctrinare şi spirituale ale acesteia, Îndrumător Pr. Prof. Dr. Ioan Ică.
Licenţiat al Institutului Teologic de grad Universitar Sibiu (1985), absolvent al Seminarului Teologic Caransebeş (1981).

Lector la disciplina Teologie Morală şi Spiritualitate Ortodoxă la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Oradea.

Aria de competenţă: Teologie Morală şi Spiritualitate Ortodoxă.

Preocupări, teme de cercetare: Morală creştină, Spiritualitate răsăriteană şi apuseană, Axiologie, Etică filozofică, Bioetică.

Cărţi publicate:
 • Căsătorie şi familie în primele trei veacuri creştine, Editura Universităţii din Oradea, 2011, 194 p.
 • Studii de Teologie morală, Editura Universităţii din Oradea, 2011, 213 p.
 • Elemente fundamentale de morală creştină, Editura Universităţii din Oradea, 2006, p. 312;
 • Învăţătura despre Sfântul Har privită interconfesional. Implicaţiile doctrinare şi spirituale ale acesteia, Editura Buna-Vestire, Beiuş, 2001, p. 432;

Studii reprezentative publicate:
 • Pnevmatologia Sfântului Vasile cel Mare după scrierea „Contra lui Eunomie”, în Revista Teologică, Sibiu, nr. 4, 1998.
 • Valoarea morală şi legea morală în teologia ortodoxă, în vol. Teologie, istorie, viaţă bisericească, Oradea, 1998.
 • Învăţătura dogmatică ortodoxă în opera lui Dimitrie Cantemir, în Orizonturi Teologice, Oradea, nr.3, 2000.
 • Contribuţia Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloaie la doctrina energiilor divine necreate, în „Orizonturi Teologice, Oradea, nr. 1, 2001.
 • Antropologia Sfântului Ioan Gură de Aur după „Omiliile la Facere” în Orizonturi Teologice, Oradea, nr. 1, 2001.
 • Răspunsul Mitropolitului Varlaam împotriva Catehismului calvinesc, în rev. Orizonturi Teologice, Oradea, nr. 2, 2001.
 • Biserica locală în relaţia ei cu Biserica universală, în Orizonturi Teologice, Oradea, nr. 4, 2001.
 • Virtuţile cardinale şi actualitatea lor, în rev. Ecumenica, vol. I, nr. 2, 2003.
 • Virtuţile teologice, fundamente ale vieţii umane şi mijloace de comuniune ale omului cu Dumnezeu, în Orizonturi Teologice, Oradea, nr. 3, 2003.
 • Citirea Sfintei Scripturi. Împărtăşirea de Cuvântul lui Dumnezeu şi valoarea ei în spiritualitatea creştină, în Orizonturi Teologice, Oradea, nr. 1, 2004.
 • Harul divin în perioada creştină primară evidenţiat de scrierile Părinţilor apostolici, în Orizonturi Teologice, Oradea, nr. 2, 2004.
 • Îndumnezeirea omului prin energiile divine necreate, în gândirea Sfântului Chiril al Alexandriei, în Orizonturi Teologice, Oradea, nr. 3-4, 2004.
 • Insensibilitatea religios-morală prin păcatele împotriva Duhului Sfânt, în Orizonturi Teologice, Oradea, nr. 3-4, 2005.
 • Păcatele capitale şi actualitatea lor. Mijloacele biruirii acestora în Tradiţia Ortodoxă, în Orizonturi Teologice, Oradea, nr. 3-4, 2005.
 • Creşterea duhovnicească în gândirea teologică a lui Origen, în rev. Ecumenica, vol. II, nr. 2, 2005.
 • Postul, mijloc ascetic de creştere duhovnicească, în vol. omagial Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu, Dr.H.C. Universitatea Oradea – O viaţă în slujba Bisericii şi a şcolii româneşti, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2005.
 • Sfinţirea vieţii omului prin lucrarea îndumnezeitoare a harului divin, după Sfânta Scriptură, în Orizonturi Teologice, Oradea, nr. 2, 2006.
 • Legea morală în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, în Orizonturi Teologice, Oradea, nr. 3, 2006.
 • Familia creştină azi, actualitate şi conflict între generaţii, în vol.Tradiţie şi modernitate în societatea românească în noul context creat de aderarea la Uniunea Europeană, Editura Universităţii din Oradea, 2007.
 • Blândeţe şi smerenie în spiritualitatea ortodoxă, în volumul colectiv In Memoriam Liviu Borcea (1936-2006), dascăl şi istoric, coordonator Pavel Cherescu, Editura Universităţii din Oradea, 2011.