Facultatea de Teologie funcționează în structura actuală din 1991. Ea continuă după o întrerupere de aproximativ 50 de ani (din 1948), activitatea Academiei Teologice din Oradea, înfiinţată la 29 mai 1923. În 2011 am sărbătorit 20 de ani de la reînființarea ei.

The Faculty of Orthodox Theology works on the actual structure from 1991. It continues, after a discontinuity of about 50 years (from 1948), the activity of the Theological Academy from Oradea, established on 29th May 1923. In 2011 the faculty celebrated 20 years since its reopening.