Lector la Istoria și filosofia religiilor; Seminare: Dogmatică ortodoxă

Telefon: 0040 0259 408 182
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Studii:
2011 - Doctor al Universității Aristotel din Tesalonic, Grecia, cu teza Taina chenozei în teologia ortodoxă a secolului al XX-lea (Το μυστήριο της κένωσης στην Ορθόδοξη Θεολογία του 20ου αιώνα), coordonator - Prof. Chrisostomos A. Stamoulis
2000 - Studii aprofundate în Istorie bisericească universală – Facultatea de Teologie ortodoxă din Oradea
1999 - Licențiat al Facultății de Teologie ortodoxă din Oradea
2012 - Licenţiat al Facultăţii de Litere din Oradea
              I. 1. Cărți de autor:

                            Taina chenozei în teologia ortodoxă a secolului al XX-lea, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2013, 302 p.; ediția a doua, Editura Doxologia, Iași, 2015, 228 p.

                           Unitatea pierdută a creației – introducere în ecoteologia ortodoxă, Editura Doxologia, Iași, 2022, 241 p.

      II. 1. Traduceri din neogreacă:

Georgios I. Mantzaridis, Tradiție și înnoire, Editura Doxologia, Iași, 2017, 282 p.
Când animalele vorbesc cu sfinții. Sinaxar al sfinților care au iubit animalele și care au fost iubiți de acestea, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2014, 140 p.
Patapie, monah Kavsokalivit, Sfântul Cuvios Porfirie Kavsokalivitul. Sfinţenia în secolul al XXI-lea, Editura Doxologia, Iași, 2015.
Monahul Patapie Kavsokalivitul, Sfinții athoniți contemporani: Porfirie Kavsokalivitul și Paisie Aghioritul, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2019, 139 p. (co-traducere cu Pr. Florin-Cătălin Ghiț)

        2. Traduceri din engleză:

Punți de dialog între Tradiția ortodoxă și Tradiția evanghelică (ed. Tim Grass et al.), Editura Imago Dei, Oradea, 2016, 279 p.
David J. Goa, Timpul Împărăției: eseuri despre bucuria libertății spirituale, Editura Astra Museum, Editura DECENU.EU, Sibiu, Sânmartin, 2020, 372 p. 

Cornelia A. Tsakiridou, Chipuri în timp, persoane în eternitate. Teologia ortodoxă și estetica imaginii creștine, Ashgate Publishing Limeted, 2013 (în curs de apariție).

      III. Studii și articole publicate:

“The Relationship between the Orthodox Church and the Greek Catholic Church in Romania – an Overview of the Communist and Post-Communist Period”, revista Studia universitatis Babeş-Bolyai. Theologia catholica, nr. 1-2/2021.

Despre iraționalitatea credinței la Gabriel Liiceanu: reeditarea polemicii dintre Părintele D. Stăniloae și filozoful Lucian Blaga”, în revista Studii teologice, nr. 2/2019.

“St. Gregory of Nyssa's View on the Origin of Human Sexuality in Orthodox Contemporary Anthropology”, în Teologie și viață, Iași, nr. 1-4/2019.

“Orthodox Insights on the Stranger in the Context of Contemporary Migration”, în Vertreibung, Flucht, Migration, (editori Matthias Heesch, Dumitru Megheșan, Hans
Schwarz), Editura Peter Lang, 2018, ISBN 9783631734353, p. 43-58.

“The Vision of Divine Light in Saint Gregory Palamas’s Theology”, Acta Theologica, nr. 1/2015 (Africa de Sud), ISSN 1015-8758, p. 140-152.  

"The Dialogue between Orthodox Theology and   Culture: the Contemporary Paradigm of Professor Chrysostomos Stamoulis (Greece)", în rev. Sobornost incorporating Eastern Churches Review, vol. 37:2/2015, p. 47-64. 

„Părinţii răsăriteni ai Bisericii în hristologia papei Benedict al XVI-lea (Joseph Ratzinger)”, revista Studia universitatis Babeş-Bolyai. Theologia graeco-catholica varadiensis, nr. 1-2/2016. ISSN 1454-8933, p. 67-81. 

„Dogmatica părintelui Dumitru Stăniloae şi cea a părintelui Iustin Popovici – o privire comparativă”, în vol. Studia Theologica Doctoralia, vol. V (coordonatori Pr. prof. dr. Viorel Sava, Prof. dr. Pablo Argarate, drd. Nicolae Pintilie), Simpozion internațional Studia Theologica Doctoralia, ediția a V-a,  Mănăstirea Neamţ, 27-28 mai 2013, Editura Masterprint, Iași, 2013, p. 457-471.

„Chenoza în opera părintelui Dumitru Stăniloae şi a Sfântului Iustin Popovici – o privire comparativă”, în vol. Academician Preot Profesor Dr. Dumitru Stăniloae – Părintele Teologiei româneşti. Simpozion național – Oradea, 8-9 iulie 2013, Editura Universității din Oradea, 2014, p. 96-115.

"The Kenosis of Christ in the Context of Saint Cyril of Alexandria’s Theology", Simpozionul național „Teologie și mistică în opera Sf. Chiril al Alexandriei”, Mănăstirea Tismana, iulie 2012, în revista Mitropolia Olteniei, Special Issue, nr. 1/2013, p. 165-184.

„Euharistia – centru sacramental al Bisericii: ecleziologia lui Afanassieff  în abordarea părintelui Stăniloae”, revista Mitropolia Olteniei, nr. 9-12/2012, pp. 193-210.
Otherness and Self: An Essay on the Christian Understanding of Self and Other, în rev. Acta Patristica, Slovenia, nr. 2/2011, p. 14-21.

„Logosul creator şi mântuitor în viziunea Sfântului Atanasie cel Mare”, rev. Mitropolia Olteniei, nr. 1-4/2010.

Ιωάννης Γ. Κουρεμπελές, Λόγος Θεολογίας. Μελέτες θεολογικού προβληματισμού,(Ioannis Kourempeles, Theological Logos. Studies in Theological Issues) rev. Grigorios o Palamas, Salonic, nr. 829/ iul. - aug. 2009, pp. 552 – 558.

IV. Articole traduse din neogreacă:

 1. „Acesta este Trupul Meu…”. Comentariu la învăţătura Sfântului Simeon Noul Teolog despre Născătoarea de Dumnezeu, Prof. Chrisostomos A. Stamoulis, rev. Orizonturi teologice, nr. 2/2010.

  2. „Poziţii fundamentale asupra moralei transplanturilor”, Sfântul Sinod al Bisericii Greciei, în Teofan Mada, Moralia. Tradiţie, Cultură şi Postmodernitate, Editura Vremi, Cluj-Napoca, 2009, p. 253-269.