Lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Oradea, la disciplina Limbi clasice.

Telefon: 0040 0259 408182
E-mail: 

Licenţiat al Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Oradea în 1994.

Doctor în teologie al Universităţii din Oradea din anul 2004, cu titlul „Eclesiologia Sfinţilor Părinţi Capadocieni”, îndrumător Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu.

Aria de competenţă: Limbi clasice şi Bizantinologie.

Preocupări, teme de cercetare: morfologia şi sintaxa în limbile clasice, istorie şi spiritualitate bizantină.

Carte publicată: Eclesiologia Sfinţilor Părinţi Capadocieni, Editura Treira, Oradea, 2005.

Studii reprezentative publicate:
  • Condiţiile, motivele şi momentele apariţiei Inchiziţiei în Apus, în Orizonturi Teologice , Oradea, nr. 2 / 2002, p. 82.
  • Instrumentul de judecată a sufletelor în Europa Apuseană creştină, în Orizonturi Teologice, Oradea, nr. 3 / 2002, p. 61
  • Eclesiologie şi culturalitate în perspectiva integrării europene, în Silvania, Revistă trimestrială editată de Direcţia pentru Cultură , Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Sălaj cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor, Zalău, nr. 3-4 / 2003, p.108.
  • Semantica termenului εκκλησία şi conceptul de eclesiologie în Sfânta Scriptură, în vol. omagial O VIAŢĂ ÎN SLUJBA BISERICII ŞI A ŞCOLII ROMÂNEŞTI. ARHID. PROF. UNIV. DR. CONSTANTIN VOICU, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005, p. 573.
  • Cultul suveranilor în Roma republicană târzie, în Orizonturi Teologice, Oradea, nr. 1-2 / 2005, p. 250.
  • Principalele teorii privind originea prepoziţiilor în Limbile indo – europene, în Orizonturi Teologice, Oradea, nr. 1-2 / 2005, p. 265.
  • Relaţiile politico-eclesiale dintre Bizanţ şi Ţara Românească în secolele XIV-XV, în volumul colectiv In Memoriam Liviu Borcea (1936-2006), dascăl şi istoric, coordonator Pavel Cherescu, Editura Universităţii din Oradea, 2011.