Revista Orizonturi teologice

A apărut volumul colectiv al doctoranzilor Facultății noastre, Studia Doctoralia Varadiensis Orthodoxa, în urma simpozionului organizat în anul 2021. Acest volum poate fi accesat aici în format electronic.