Pr. prof. univ. dr. habil. Nicu Dumitraşcu – Patrologie, Misiologie şi ecumenism
Pr. prof. univ. dr. habil. Dumitru Megheşan – Teologie fundamentală şi dogmatică
Pr. prof. univ. dr. habil. Marius Ţepelea – Istoria bisericească universală
Pr. conf. univ. dr. Viorel Popa – Studiul Vechiului Testament
Pr. conf. univ. dr. Doru Fer – Studiul Noului Testament
Pr. conf. univ. dr. habil. Mihai Brie – Muzică bisericească
Pr. conf. univ. dr. habil. Miron Erdei – Catehetică, Omiletică şi Pedagogie
Pr. lect. univ. dr. Emil Cioară – Liturgică şi Pastorală
Pr. lect. univ. dr. Iosif Ferenţ – Morală creştină
Pr. lect. univ. dr. Ionel Chira – Limbi clasice, Istoria Bisericii Ortodoxe Române
Pr. lect. univ. dr. Florin Toader Tomoioagă – Istoria și filosofia religiilor
Lect. univ. dr. Ovidiu Sferlea – Patrologie și Istorie bisericească universală
Pr. asist. univ. dr. George Indrecan – Muzică bisericească şi ritual
Asist. univ. dr. Adina Roşu – Limbi clasice

Galeria de onoare a profesorilor care au predat la facultatea noastră:

PS Prof. univ. dr. Ioan Mihălțan - Misiologie
Diac. conf. univ. dr. Pavel Cherescu - Istoria Bisericii Ortodoxe Române
Arhid. prof. univ. dr. Constantin Voicu - Patrologie
Prof. univ. dr. Liviu Borcea - Istoria Bizanțului
Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Lițiu - Formare duhovnicească

Field of Competencies - of the Staff