Director de școală doctorală: Pr.conf.univ.dr.habil. Miron ERDEI
Îndrumători de doctorat:     Pr.prof.univ.dr.habil. Nicu DUMITRAȘCU - Patrologie și literatură postpatristică
                                            Pr.prof.univ.dr.habil. Dumitru MEGHEȘAN -  Dogmatică
                                            Pr.prof.univ.dr.habil. Marius ȚEPELE - Istoria bisericească universală
                                            Pr.conf.univ.dr.habil. Mihai BRIE - Muzică bisericească și ritual
                                            Pr.conf.univ.dr.habil. Miron ERDEI - Ctehetică, Omiletică