• Pentru buna desfăşurare a activităţii didactice, Facultăţii de Teologie Ortodoxă i s-au pus la dispoziţie, în cadrul Universităţii, 6 săli de curs şi 6 săli de seminar. Pentru formarea religios-morală şi practică liturgică (de specialitate) a studenţilor, Facultatea dispune de o biserică, declarată monument istoric, construită în perioada 1760-1762 şi care a fost strămutată din comuna Letca, judetul Sălaj, în incinta Universităţii, în anul 1991.
  • Pentru studii şi cercetare, profesorii şi studenţii au acces la Biblioteca Episcopiei Ortodoxe din Oradea, care are un număr de 22.300 volume pentru fondul uzual şi 1.957 volume în fondul de patrimoniu. Biblioteca este dotată cu o sală de lectură cu 30 de locuri. Biblioteca Universităţii din Oradea are un fond de carte teologică ce cuprinde peste 4000 de volume.
  • Pe lângă cele două biblioteci menţionate, studenţii pot consulta şi fondul de carte teologică existent la Biblioteca Judeţeană. De menţionat, în această privinţă ar fi faptul că s-au asigurat abonamente la toate revistele de specialitate din ţară şi chiar la unele din străinătate, cum ar fi “Contacts” , “Ierikon”, “Nouvelle Revue Teologique”, “Revue d'Historie et de Philosophie Religieuses".
  • În cadrul centrelor de cercetare ale Facultăţii de Teologie, există o bibliotecă, care dispune de circa 1000 de volume.