Prodecan al Facultății de Teologie ortodoxă
Telefon: 0040 259 408182
E-mail: 

Aria sa de competenţă este Teologie Liturgică şi Teologie Pastorală. Desfăşoară o susţinută activitate didactică şi spirituală în rândul studenţilor, coorganizator al unor simpozioane naţionale şi internaţionale.

Studiile urmate:
2005 – doctor în teologie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (teza „Duhovnicul şi Taina Spovedaniei în Biserica Ortodoxă”)
1992 – Licenţiat al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu

Bibliografie selectivă:
  • Rolul cultic al Icoanei în Ortodoxie, în volumul colectiv In Memoriam Liviu Borcea (1936-2006), dascăl şi istoric, coordonator Pavel Cherescu, Editura Universităţii din Oradea, 2011.
  • Andrei Şaguna, Teologia Pastorală pentru preoţii de lege ortodoxă răsăriteană, ediţie îngrijită şi prefaţată de Pr.lect.dr. Emil Cioară, Ed. Universităţii din Oradea, 2008, 440 p.
  • Pr.lect.dr. Emil Cioară, Contribuţia mitropolitului Andrei Şaguna la dezvoltarea Teologiei Pastorale ortodoxe româneşti, în vol. „Mitropolitul Andrei Şaguna (1808-1873) – personalitate marcantă a vieţii bisericeşti, cultural şi politice a românilor din Transilvania. La împlinirea a 200 de ani de la naşterea sa”, Ed. Universităţii din Oradea, 2008, p. 178-208.
  • Pr.lect.dr. Emil Cioară, Duhovnicul şi Taina Spovedaniei în Biserica Ortodoxă, Ed. Universităţii din Oradea, 2007, 405 p.
  • Pr.lect.dr. Emil Cioară, Sfintele Taine – remedii spirituale într-o lume secularizată. Perspective pastorale, în vol. „Tradiţie şi modernitate în societatea românească în noul context creat de aderarea la Uniunea Europeană”, Ed. Universităţii din Oradea, 2007, p. 306-345.
  • Pr.lect.dr. Emil Cioară, Canonul sau Epitimia în sfânta Taină a Spovedaniei (I), în rev. „Orizonturi Teologice”, Oradea, anul VII(2006), nr. 2, p. 118-138.
  • Pr.lect.dr. Emil Cioară, Canonul sau Epitimia în sfânta Taină a Spovedaniei. Propuneri de Epitimii (II), în rev. „Orizonturi Teologice”, Oradea, anul VII(2006), nr. 4, p. 33-59.
  • Pr.lect.dr. Emil Cioară, Taina Spovedaniei – scurt istoric al rânduielii, în rev. „Orizonturi Teologice”, Oradea, anul VI(2005), nr. 3-4, p. 183-194.
  • Pr.lect. Emil Cioară, Asemănări şi deosebiri ale ritualului Tainei Spovedaniei în Bisericile ortodoxe autocefale, în rev. „Orizonturi Teologice”, Oradea, anul V(2004), nr. 3-4, p. 88-94.
  • Pr.lect.drd. Emil Cioară, Duhovnicul – psihoterapeutul ortodox, în rev. „Ecumenica”, vol. I, nr. 2/2003, Cluj – Napoca, p. 112-123.