Conferențiar univ. la disciplina Studiul Noului Testament,
Director de Departament

Telefon: 0040 0259 408182
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Teme predilecte de cercetare: antropologia, soteriologia şi hristologia biblică, probleme de exegeză a Sfintei Scripturi, teme actuale de cercetare biblică.

Doctor al Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Teologie ortodoxă Andrei Şaguna, disciplina Vechiul Testament (coordonator: Pr.prof. univ. dr. Dumitru Abrudan), 2010.

Studii aprofundate, Facultatea de Teologie ortodoxă Oradea, 1996.

Licenţiat al Facultăţii de Teologie ortodoxă Oradea, 1995.

Bibliografie selectivă:
 • Păcat şi mântuire în lumina revelaţiei biblice vechitestamentare. O abordare exegetic-teologică. Răspuns la provocările lumii contemporane, Editura Universităţii din Oradea, 2011, 238 p.
 • Studii de isagogie şi comentarii biblice nou-testamentare, Editura Universităţii din Oradea, 2011, 293 p.
 • Editor coordonator al volumului De la politicile educaţionale la realităţile educaţiei, Editura Universităţii din Oradea, 2011, 269 p. 
 • Rugăciune şi asceză în viziunea biblică vechi-testamentară, în rev. „Orizonturi Teologice”, nr. 3/2001, pp. 177-207
 • Biblia în preocupările mitropolitului Andrei Şaguna, Polemica cu Ion Heliade Rădulescu, în rev. „ Orizonturi Teologice”, nr. 1/2002, pp. 102-115
 • Profetismul autentic şi prozelitismul contemporan, în rev. „Ecumenica”. Editată de Departamentul pentru Relaţii Ecumenice, Vol. I, nr. 2/2003, pp. 135-149
 • Învăţătura despre har, cuprinsă în cărţile Noului Testament, în rev. „Orizonturi Teologice”, anul V, nr. 2/2004, pp. 125-138
 • Psaltirea românească a diaconului Coresi, în vol. omagial Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu, Dr. H. C. a Universităţii din Oradea, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2005, pp. 637-643
 • Concepţia despre căsătorie şi familie în cărţile Vechiului şi ale Noului Testament, în rev. „Orizonturi Teologice”, anul VI, nr. 1-2/2005, pp. 55-68
 • Problematica sufletului în opera teologică a lui Origen, în rev. „Ecumenica”, nr. 2/2005, pp. 109-115.
 • Realitatea existenţei îngerilor reliefată în cărţile Sfintei Scripturi, în rev. „Orizonturi Teologice”, nr. 4/2006, pp. 87-101
 • Genealogia Mântuitorului reliefată în Omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur, la Evanghelia după Matei, în Vol. „Teologie şi societate în opera Sfântului Ioan Gură de Aur la 1600 de ani de la intrarea sa în veşnicie”, Oradea, 2007, pp. 98-112.
 • Botezul copiilor între tradiţie şi actualitate, din perspectivă biblică, în vol. „Tradiţie şi Modernitate în societatea românească, în noul context creat de aderarea la Uniunea Europeană”, Oradea, 2007, p. 494-505
 • Relevanţa Sfintei Scripturi în viaţa Bisericii, în vol. Scriptură – Biserică – Liturghie, Oradea, 2008.
 • Teorii contemporane cu privire la originea lumii şi a omului, în volumul colectiv In Memoriam Liviu Borcea (1936-2006), dascăl şi istoric, coordonator Pavel Cherescu, Editura Universităţii din Oradea, 2011.