Conferenţiar habil. la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Oradea, la disciplina Muzică bisericească şi ritual.
Telefon: 0040 0259 408 182
E-mail: 

 Aria de competenţă este Muzica bisericească monodică şi polifonică, cu predilecţie din Crişana, unde s-a afirmat în calitate de cercetătător al trecutului muzical religios din vestul României, îmbinând într-un mod fericit catedra, cercetarea muzicologică şi dirijatul coral, contribuind plenar la promovarea şi afirmarea melosului monodic şi polifonic din această parte a ţării, prin nenumărate concerte interne şi internaţionale, respectiv prin publicaţiile referitoare la personalităţile care au creionat patrimoniul muzical bisericesc din această parte a ţării.

 

 

Studii:


Seminarul teologic ortodox din Cluj-Napoca, promoţia 1992.
Licenţiat al Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Oradea, promoţia 1996.
Licenţiat al Academiei de Muzică „G. Dima”, Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie muzicală, Secţia Muzică religioasă, promoţia 1996.
Specializări postuniversitare: Musikwissenschaft – Wien Universität, 2000-2001.
Doctor în teologie al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca din anul 2005, cu titlul „Cultura muzicală bisericească de tradiţie bizantină din Crişana”, îndrumători: Pr. Prof. univ. dr. Nicu Moldoveanu, Pr. Prof. univ. dr. Vasile Stanciu.

Activitate dirijorală: Dirijor al Corului Catedralei Episcopale Ortodoxe, al Corului de cameră „Psalmodia Varadiensis” al Facultăţii de Teologie Ortodoxă, din cadrul Asociaţiei Corale Naţionale din România, sub coordonarea maestrului Voicu Ionăchescu

Cărţi reprezentative publicate:

 

 

 • Cultura muzicală bisericească de tradiţie bizantină din Crişana, ed. Universitatea din Oradea, 2006.
 • Diaconul Nicolae Firu, profesor si dirijor, ed. Universitatea din Oradea, 2007.
 • Preotul Cornel Givulescu, profesor, muzicolog, compozitor, ed. Universitatea din Oradea, 2007.
 • Repertoriul Corului Catedralei episcopale din Oradea, prefaţată de Ciprian Para, şef catedră dirijat cor academic, Academia de Muzică "G. Dima", Cluj-Napoca, ed. Universitatea din Oradea, 2011.
 • Şcoala de cântăreţi bisericeşti din Oradea, ed. Universitatea din Oradea, 2011.
 • Pr. prof. Cornel Givulescu - opere alese, prefaţată de prof. Dr. Hc. Viorel Cosma, ed. Universitatea din Oradea.

 


Prestigiu profesional:

Menţionat în „Enciclopedia muzicii româneşti”, vol. II, Bucureşti, 2007, p. 284-285; "Istoria muzicii bisericeşti la români", ed. Basilica, Bucureşti, 2010; "Oameni din Bihor", Oradea, 2011; "Muzicieni din România" (dicţionar, vol. X), Bucureşti, 2011. 
Membru în jurii de specialitate - Iaşi 2005, 2008, 2009; Cluj-Napoca 2009; Timişoara 2010, 2011; preşedinte Orăştie, 2010.
Membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România din 2009; al "Societăţii române de imnologie" din 2010; al "Uniunii culturale a românilor din Ungaria" din 2009; al "Academiei de Ştiinţe, Literatură şi Arta" din 2007 şi al "Asociaţiei Corale Naţionale din România - secţiunea dirijori", 2011. 


Studii reprezentative publicate:

 

 • Index general al studiilor, articolelor, recenziilor, compoziţiilor, prelucrărilor şi armonizărilor de muzică bisericească din revistele Patriarhiei Române, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” – Universitatea din Bucureşti, ed. Universităţii din Bucureşti, p. 271-367, 2006 (în colaborare).
 • Personalităţi muzicale bisericeşti din Bihor. Francisc Hubic, în rev. Teologia, Arad, nr. 1, 2008.
 • Reflexii la opera lui Macarie Ieromonahul, în rev. Orizonturi teologice, Oradea, nr. 4, 2006, p. 60-73.
 • Perioade, principii şi moduri în muzica bizantină, în rev. Orizonturi teologice, Oradea, nr. 3-4, 2004, p. 113-123.
 • Augustin Bena. Opera, în rev. Altarul Banatului, Timişoara, nr. 1, 2007, p. 133-144.
 • Mitropolitul Silvestru Morariu Andrievici (1818-1895). Preocupări muzicale, în volumul colectiv In Memoriam Liviu Borcea (1936-2006), dascăl şi istoric, coordonator Pavel Cherescu, Editura Universităţii din Oradea, 2011.