Profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Oradea, la disciplina Istoria bisericească universală.
Tel: 0259 408182
E-mail:
Studii:
Licenţiat al Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Oradea în 1995.
Doctor în teologie al Universităţii din Oradea din anul 2003, cu titlul „Mariologia primelor trei secole. Fecioara Maria în tradiţia Bisericii primare”, îndrumător Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu.

Aria de competenţă: Istoria bisericească universală.

Preocupări, teme de cercetare: perioada Bisericii primare, relaţiile dintre creştini, păgâni şi evrei în primele secole, aspecte ale dezvoltării creştinismului în statul roman.

Cărţi reprezentative publicate:
 • Aspecte ale vieţii sociale în Biserica primară, ed. Emia, Deva, 2005.
 • Statul roman şi Biserica în primele trei secole, ed. Emia, Deva, 2005.
 • Consideraţii privind convertirea păgânilor la creştinism, în secolele I-IV, ed. Universităţii din Oradea, Oradea, 2007.
 • Relaţiile dintre creştini şi păgâni înainte şi după anul 313, ed. Universităţii din Oradea, Oradea, 2007.
 • Diocleţian şi persecuţiile împotriva creştinilor, ed. Universităţii din Oradea, Oradea, 2008.
 • Moartea zeilor. Răspândirea creştinismului în antichitatea târzie, Editura Universităţii din Oradea, 2010.

Studii reprezentative publicate:
 • Teologi mai însemnaţi ai Bisericilor vechi-orientale, în rev. Orizonturi teologice, Oradea, nr. 3, 2000.
 • Legăturile dintre Atanasie cel Mare şi Constantin I, în viziunea lui Eusebiu din Cezareea, în vol. Byzance apres Byzance, Oradea, 2003.
 • Scurtă privire asupra creştinismului japonez, în Orizonturi teologice, Oradea, nr. 4, 2003.
 • Controversa antropomorfită, în Orizonturi teologice, Oradea, nr. 1, 2004.
 • Şcoala filosofică din Atena în antichitatea creştină, în Orizonturi teologice, Oradea, nr. 3-4, 2004.
 • Consideraţii istorice privind Şcoala filosofică alexandrină, în Orizonturi teologice, Oradea, nr. 3-4, 2004.
 • Creştini şi evrei în Răsăritul grecesc, în Teologia, Arad, nr. 4, 2004.
 • Latinii percepuţi în Imperiul bizantin, în secolele XI-XII, în Teologia, Arad, nr. 1, 2007.
 • Aspecte din viaţa Imperiului Bizantin şi a relaţiilor dintre Biserica Răsăriteană şi cea Apuseană, în rev. Teologia, Arad, nr. 3, 2007.
 • Politica religioasă a lui Oliver Cromwell, în rev. Reîntregirea, Alba Iulia, nr. 3, 2008.
 • Imperiul Roman de Răsărit la începutul domniei lui Justinian,  în volumul colectiv In Memoriam Liviu Borcea (1936-2006), dascăl şi istoric, coordonator Pavel Cherescu, Editura Universităţii din Oradea, 2011.