Administrator al Facultăţii de Teologie ortodoxă

Telefon: 0040 259 408 182
Aria de competenţă: Istoria Bisericii Ortodoxe Române cu noţiuni de Paleografie.

Studii:
Doctor în Teologie, la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, specializarea Istoria Bisericii Ortodoxe Române (1999);
Licenţiat al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu (1979);

Am elaborat lucrări, studii şi articole pe următoarele direcţii de cercetare:
 • istoriografia Bisericii Ortodoxe Române în secolele XIX-XX ;
 • viaţa bisericească a românilor ortodocşi din Mitropolia Ardealului şi din fostele eparhii sufragane ale acesteia - Arad, Caransebeş şi Oradea, în secolele XVIII- XIX ;
 • viaţa bisericească a românilor din Ungaria şi Serbia în perioada interbelică ;
 • învăţământul confesional ortodox din Transilvania (sec. XIX);
 • relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu alte Biserici;
 • carte veche românească, manuscrise bisericeşti şi antimise păstrate în colecţia Mitropoliei Ardealului;
 • monografii şi studii închinate unor personalităţi bisericeşti şi laice, între care mitropoliţii Andrei Şaguna şi Nicolae Bălan ai Ardealului, episcopul Vasile Moga de la Sibiu, episcopul Nicolae Popea al Caransebeşului, protopopul Moise Fulea, protopopul şi istoricul Ioan Lupaş, marele mecena al românilor Emanuil Gojdu ş.a.
 • activitatea socială a Bisericii Ortodoxe Române în contemporaneitate;

Bibliografie selectivă:
 • Mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului (1920-1955) – teolog, ierarh şi patriot, Ed. Adsumus, Oradea, 2001, 334 p (teză de doctorat în teologie);
 • Contribuţii la studiul Istoriei Bisericii Ortodoxe Române, Oradea, 2001, 260 p.;
 • Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române (sec. XX), Ed. Adsumus, Oradea, 2002, 172 p.
 • Un umanist român: marele mecenat Emanuil Gojdu (1802-1870), Ed. Intact, Bucureşti, 2002, 233 p.;
 • Biserica şi Şcoala în Mitropolia Ardealului (sec. XIX). Studii de demografie istorică bisericească, Ed. Universităţii, Oradea, 2008, 228 p.;
 • Episcopia Aradului la anul 1867, Ed. Universităţii, Oradea, 2008., 202 p.;
 • Un vrednic fiu al Bisericii: Emanuil Gojdu, Ed. Universităţii, Oradea, 2008; 205 p.;
 • Unire religioasă şi Ortodoxie în prima jumătate a secolului al XVIII-lea în Transilvania, în vol."Teologie, istorie, viaţă bisericească", Oradea, 1998, p. 115-144;
 • Antimisele din colecţia muzeului Arhiepiscopiei Sibiului. Studiu istorico-liturgic, în "Revista Teologică", anul IV (76), 1994, nr.3, p.43-76 şi în nr. 4, p 49-72;
 • Mărturii documentare privind contribuţia protopopului Moise Fulea ( 1787-1863 ) la dezvoltarea învăţământului confesional ortodox din Transilvania, în rev. „Orizonturi Teologice”, anul VI, 2005, nr. 1-2, p. 69 -142;
 • Eparhia Ardealului în lumina conscripţiilor şaguniene din anul 1858, în vol. „Mitropolitul Andrei Şaguna creator de epocă în istoria Bisericii Ortodoxe din Transilvania”, Ed. Andreiană, Sibiu, 2008, p. 358- 387;
 • Coordonator al volumului colectiv In Memoriam Liviu Borcea (1936-2006), dascăl şi istoric, Editura Universităţii din Oradea, 2011.
 • Episcopia Aradului la anul 1867, în timpul episcopului Procopie Ivaşcovici, în volumul colectiv In Memoriam Liviu Borcea (1936-2006), dascăl şi istoric, coordonator Pavel Cherescu, Editura Universităţii din Oradea, 2011.