UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
An universitar: 2006 - 2007

DOMENIUL: TEOLOGIE
SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ
Forma de învăţământ: ZI
Durata: 6 semestre

 

 

 

 

 

 

Discipline Tip Semestrul III Total Felul Cre-
C S L ore verif dite
DISCIPLINE OBLIGATORII
Studiul Noului Testament E 4
Studiul Vechiului Testament E 5
Istoria bisericească universală E 4
Istoria Bisericii Ortodoxe Române E 4
Muzică bisericească şi ritual Vp 4
Limbi clasice Cv 4
Bizantinologie Cv 3
DISCIPLINE CONEXE *
Limbă străină (engleză, franceză, germană) Cv 1
Sport Cv 1
TOTAL 30
DISCIPLINE FACULTATIVE
Duhovnicie şi practică de cult Vp 1
SEMINAR PEDAGOGIC
DISCIPLINE OBLIGATORII
Pedagogie E 5
Discipline Tip Semestrul IV Total Felul Cre-
C S L ore verif dite
DISCIPLINE OBLIGATORII
Teologie dogmatică E 4
Morală creştină E 4
Istoria şi filosofia religiilor E 3
Teologie liturgică şi pastorală E 4
Drept canonic E 4
Catehetică Cv 4
Muzică bisericească şi ritual Vp 3
Spiritualitate ortodoxă Cv 4
TOTAL 30
SEMINAR PEDAGOGIC
DISCIPLINE OBLIGATORII
Didactica specialităţii E 5

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
An universitar: 2006 - 2007
DOMENIUL: TEOLOGIE
SPECIALIZAREA ORTODOXĂ DIDACTICĂ
Forma de învăţământ: ZI
Durata: 6 semestre

Discipline Tip Semestrul III Total Felul Cre-
C S L ore verif dite
DISCIPLINE OBLIGATORII
Studiul Noului Testament E 4
Studiul Vechiului Testament E 4
Istoria bisericească universală E 4
Istoria Bisericii Ortodoxe Române E 4
Muzică bisericească şi ritual Cv 4
Limbi clasice Cv 5
Bizantinologie Cv 3
DISCIPLINE CONEXE *
Limbă străină (engleză, franceză, germană) Cv 1
Sport Cv 1
TOTAL 30
DISCIPLINE FACULTATIVE
Duhovnicie şi practică de cult E 1
SEMINAR PEDAGOGIC
DISCIPLINE OBLIGATORII
Pedagogie E 5

Discipline Tip Semestrul IV Total Felul Cre-
C S L ore verif dite
DISCIPLINE OBLIGATORII
Teologie dogmatică E 4
Morală creştină E 4
Istoria şi filosofia religiilor religiilor Cv 4
Catehetica E 4
Muzică bisericească Cv 3
Literatura română interbelică E 4
Limba română contemporană (vocabular) E 4
Probleme fundamentale de liturgică Cv 3
TOTAL 30
SEMINAR PEDAGOGIC
DISCIPLINE OBLIGATORII
Didactica specialităţii E 5

Discipline Tip Semestrul III Total Felul Cre-
C S L ore verif dite
DISCIPLINE OBLIGATORII
Studiul Noului Testament E 4
Studiul Vechiului Testament E 5
Istoria bisericească universală E 4
Istoria Bisericii Ortodoxe Române E 4
Muzică bisericească şi ritual Vp 3
Limbi clasice Cv 5
Bizantinologie Cv 3
DISCIPLINE CONEXE *
Limbă străină (engleză, franceză, germană) Cv 1
Sport Cv 1
TOTAL 30
DISCIPLINE FACULTATIVE
Duhovnicie şi practică de cult Vp 1

Discipline Tip Semestrul IV Total Felul Cre-
C S L ore verif dite
DISCIPLINE OBLIGATORII
Teologie dogmatică E 3
Morală creştină E 4
Istoria şi filosofia religiilor Cv 3
Catehetica Cv 3
Metodologia cercetării în ştiinţele socio-umane E 3
Introducere în sociologie E 3
Introducere în teologia socială Cv 3
Practica de specialitate Cv 3
Practica compactă de vară Cv 3
DISCIPLINE OPŢIONALE (una la alegere)
Legislaţia familiei şi copilului Cv 2
Dezvoltare umană Cv 2
TOTAL 30

Discipline Tip Semestrul III Total Felul Cre-
C S L ore verif dite
DISCIPLINE OBLIGATORII
Studiul Noului Testament E 4
Studiul Vechiului Testament E 5
Istoria bisericească universală E 4
Istoria Bisericii Ortodoxe Române E 4
Muzică bisericească şi ritual Vp 3
Limbi clasice Cv 5
Bizantinologie Cv 3
DISCIPLINE CONEXE *
Limbă străină (engleză, franceză, germană) Cv 1
Sport Cv 1
TOTAL 30
DISCIPLINE FACULTATIVE
Duhovnicie şi practică de cult Vp 1

Discipline Tip Semestrul IV Total Felul Cre-
C S L ore verif dite
DISCIPLINE OBLIGATORII
Teologie fundamentală şi dogmatică E 4
Morală creştină E 4
Elemente de liturgică şi iconografie bisericească Cv 4
Conservare generală (biodegradarea patrimoniului cultural naţional) E 5
Studiul desenului (pentru restaurare) E 4
Studiul culorii (pentru restaurare) Cv 4
Practică Cv 4
DISCIPLINE OPŢIONALE (una la alegere)
Compoziţie Cv 1
Tehnologii aplicate Cv 1
TOTAL 30

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
An universitar: 2006 - 2007

DOMENIUL: TEOLOGIE
SPECIALIZAREA TEOLOGIE PASTORALĂ
Forma de învăţământ: ZI
Durata: 6 semestre

În primele două semestre există domeniul teologie ortodoxă, trunchi comun, iar din anul al II-lea, studiile se fac pe specializări.

Discipline Tip Semestrul I Total Felul Cre-
    C S L ore verif dite
DISCIPLINE OBLIGATORII
Studiul Noului Testament           E 5
Studiul Vechiului Testament şi Lb. ebraică           E 4
Istoria bisericească universală           E 3
Istoria Bisericii Ortodoxe Române           E 3
Patrologie şi literatură postpatristică           E 4
Muzică bisericească şi ritual           Vp 4
Limbi clasice           Cv 4
DISCIPLINE OPŢIONALE (una la alegere)
Ermineutica biblică           Cv 1
Muzică corală           Cv 1
DISCIPLINE CONEXE *
Limbă străină (engleză, franceză, germană)           Cv 1
Sport           Cv 1
TOTAL             30
DISCIPLINE FACULTATIVE
Informatică           Cv 1
Duhovnicie şi practică de cult           Vp 1
SEMINAR PEDAGOGIC
DISCIPLINE OBLIGATORII
Psihologia educaţiei           E 5

 

Discipline Tip Semestrul II Total Felul Cre-
    C S L ore verif dite
DISCIPLINE OBLIGATORII
Studiul Noului Testament           E 4
Studiul Vechiului Testament şi Lb. ebraică           E 4
Istoria bisericească universală           E 3
Istoria Bisericii Ortodoxe Române           E 3
Muzică bisericească şi ritual           Vp 4
Patrologie şi literatură postpatristică           E 3
Limbi clasice           Cv 3
Bizantinologie           Cv 3
DISCIPLINE OPŢIONALE (una la alegere)
Ermineutica biblică           Cv 1
Muzică corală           Cv 1
DISCIPLINE CONEXE *
Limbă străină (engleză, franceză, germană)           Cv 1
Sport           Cv 1
TOTAL             30
DISCIPLINE FACULTATIVE
Informatică           Cv 1
Duhovnicie şi practică de cult           Vp 1
SEMINAR PEDAGOGIC
DISCIPLINE OBLIGATORII
Pedagogie           E 5

Specializarea: Teologie Ortodoxă Pastorală
Diploma acordată: Licenţiat în Teologie Ortodoxă Pastorală
Durata studiilor: 8 semestre
Forma de învăţământ: cursuri de zi

{blinker Plan de învăţământ,pub/studii/Plan_Teologie_Ortodoxa_Teologie_Pastorala_2009-2010.pdf}

{blinker Plan de învăţământ - Anul IV in anul univ 2009-2010,pub/studii/Plan_suplimentar_TP_IV_09.pdf}


III.CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI DE LICENŢĂ

 • 240 credite la disciplinele obligatorii şi opţionale
 • 30 credite la examenul de licenţă (20 credite pentru proba de cunoştinţe fundamentale şi de specialitate, 10 credite pentru lucrarea de licenţă)
 • 4 credite pentru limba străină (4 semestre)
 • Pentru ocuparea unui post didactic (învăţământul gimnazial, liceal sau superior) absolventul trebuie să posede Certificatul de absolvire eliberat de către Departamentul pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului didactic. Pentru obţinerea certificatului, absolventul trebuie să dobândească creditele aferente disciplinelor de la Seminarul Pedagogic.


II. DESFĂŞURAREA STUDIILOR (în număr de săptămâni)

Anul

Activităţi didactice

Sesiuni de examene

Vacanţa

 

Sem. I

Sem. II

I

II

III

iarna

primăvara

vara

Anul I

14

14

4

4

3

2

1

10

Anul II

14

14

4

4

3

2

1

10

Anul III

14

14

4

4

3

2

1

10

Anul IV

14

12

4

2

3

2

1

-


III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ LA DISCIPLINELE OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE

ANUL

SEMESTRUL I

SEMESTRUL II

Anul I

24

24

Anul II

24

24

Anul III

24

24

Anul IV

24

24


IV. MODUL DE ALEGERE A DISCIPLINELOR OPŢIONALE
Din fiecare pachet de două discipline opţionale studentul alege una care devine obligatorie.
Legendă: D.F. - discipline fundamentale (40,44 %)
D.S. - discipline de specialitate (59,55 %)
D.C. - discipline complementare (11,23 %)
* Discipline obligatorii pentru obţinerea diplomei de studii universitare de licenţă.

V. Examenul de licenţă

 1. Perioada de întocmire a lucrării de licenţă: semestrele 7-8
 2. Perioada de definitivare a lucrării de licenţă: 3 săptămâni din semestrul 8
 3. Perioada de susţinere a examenului de licenţă: iunie, februarie
 4. Conţinutul examenului de licenţă:
  1. Probă de cunoştinţe fundamentale şi de specialitate
  2. Susţinerea lucrării de licenţă

Specializarea: Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială
Diploma acordată: Licenţiat în Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială
Durata studiilor: 6 semestre
Forma de învăţământ: cursuri de zi

{blinker Plan de învăţământ,pub/studii/Plan_Teologie_Ortodoxa_Teologie_Sociala_2009-2010.pdf}


I. CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI DE LICENŢĂ

 • 180 credite la disciplinele obligatorii şi opţionale
 • 30 credite la examenul de licenţă (20 credite pentru proba de cunoştinţe fundamentale şi de specialitate, 10 credite pentru lucrarea de licenţă)
 • 3 credite pentru limba străină (3 semestre)
 • 3 credite pentru educaţie fizică (3 semestre)


II. DESFĂŞURAREA STUDIILOR (în număr de săptămâni)

Anul

Activităţi didactice

Sesiuni de examene

Vacanţa

 

Sem. I

Sem. II

I

II

III

iarna

primăvara

vara

Anul I

14

14

4

4

3

2

1

10

Anul II

14

14

4

4

3

2

1

10

Anul III

14

12

4

2

3

2

1

-III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ LA DISCIPLINELE OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE

ANUL

SEMESTRUL I

SEMESTRUL II

Anul I

24

24

Anul II

24

24

Anul III

24

20IV. MODUL DE ALEGERE A DISCIPLINELOR OPŢIONALE
Din fiecare pachet de două discipline opţionale studentul alege una care devine obligatorie.
Legendă: D.F. - discipline fundamentale (41,33 %)
D.S. - discipline de specialitate (48,00 %)
D.C. - discipline complementare (10,66 %)
* Discipline obligatorii pentru obţinerea diplomei de studii universitare de licenţă

V. Examenul de licenţă

 1. Perioada de întocmire a lucrării de licenţă: semestrele 5-6
 2. Perioada de definitivare a lucrării de licenţă: 3 săptămâni din semestrul 6
 3. Perioada de susţinere a examenului de licenţă: iunie, februarie
 4. Conţinutul examenului de licenţă:
 1. Probă de cunoştinţe fundamentale şi de specialitate
 2. Susţinerea lucrării de licenţă

Specializarea: Teologie Ortodoxă Pastorală

Diploma acordată: Licenţiat în Teologie Ortodoxă Pastorală

Durata studiilor: 8 semestre
Forma de învăţământ: cursuri de zi

Planuri de învatamant anii I-IV

Orar Licenta sem II 2016-2017

Metodologie examen de finalizare a studiilor