Centrul de Servicii privind Cariera

La nivelul central al Universității din Oradea funcționează Centrul de Servicii privind Cariera, care are ca obiectiv principal inserția pe piața forței de muncă a studenților și absolvenților UO. Pentru informații privitoare la locuri de muncă și posibilități de dezvoltare a carierei, vă rugăm să accesați link-ul de mai jos:

http://www.cariere.iduoradea.ro/


Zilele Carierei pentru studenți și absolvenți, 8-9 nov. 2016Poster eveniment

 

Programarea examenelor sesiunea iunie 2024

Examen de finalizare a studiilor - iulie 2024


Regulament privind organizarea și desfășurarea Examenelor de absolvire a studiilor 2023-2024


Tematica examenului de licență iulie și septembrie 2024


Programarea restanțelor februarie 2024


Programarea examenelor sesiunea ianuarie-feb. 2024


Examen de finalizare a studiilor - licență și master - SEPT. 2023

Programarea restanțelor aug septembrie 2023 licență și master

Teme lucrări de licență propuse pentru 2023-2024


Teme lucrări de master propuse pentru 2023-2024


Programarea restanțelor iunie și iulie 2023


Programarea examenelor sesiunea iunie-iulie 2023


Tematica examenului de licență iulie și septembrie 2023


Programarea restanțelor - licență și master - feb. 2023


Programarea examenelor sesiunea ian.-feb. 2023


Procedura privind elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor


Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor

Examen de finalizare a studiilor - licență și master - septembrie 2022


Programarea restanțelor sept. 2022


Teme lucrări de licență propuse 2022-2023


Teme lucrări de disertație propuse 2022-2023

Examenul de finalizare a studiilor - licență și master - iulie 2022


Programarea examenelor iunie 2022


Programarea restanțelor iunie-iulie 2022

Comisie finalizare studii iulie-sept. 2022


Comisie soluționare contestații finalizare studii iulie-sept. 2022

Teme de licență propuse 2021-2022


Teme de disertație propuse 2021-2022

Tematica Examenului de licență iulie-septembrie 2022


Programarea examenelor ian-feb. 2022

Restanțe Februarie 2022

Locuri tabere studențești vara 2024

Metodologia privind organizarea taberelor studențești 2024

Lista finală cu studenții bursieri în semestrul 2


Liste provizorii burse sem. II, 2023-2024


Ajutor financiar studenți achiziționare calculatoare


Cerere pentru acordarea bursei sociale


Regulament acordare burse 2024 


Anunț depunere dosare sociale, medicale și ocazionale


Declarație proprie răspundere

Acord prelucrare date personale studenți


Acord prelucrare date pentru membrii familiei


Listă provizorie burse sem. I 2023-2024


Anunț selecție mobilități studenți Erasmus+


Adresă parcare studenți an univ. 2023-2024


Monitorul Oficial. Criterii generale de acordare a burselor

Adresă reglementări burse

Anunț burse sociale 2023-2024

Salariu de bază minim net

Regulament acordare burse 2023-2024

Cerere pentru acordarea burselor de ajutor social 2023

Declarație pe proprie răspundere 2023

Acord prelucrare date pentru membrii de familie

Acord privind prelucrare date cu caracter personal

Parcare studenți 2023-2024


Reduceri și scutiri taxe de școlarizare


Anunț bursă de performanță ocazională 2023


Proces verbal acordare locuri tabara 2023


Listă studenți care au depus cerere tabere 2023


Comisia de selecție tabere 2023


Note calendar selecție tabere 2023

Anexe metodologice tabere 2023

Anexa 4. Cerere loc tabără 2023

Program EURO 200

Acte necesare program EURO 200

Calendar EURO 200

Lista finală cu studenți beneficiari de burse sem. II, an univ. 2022-2023


Anunț BURSE sem II, an univ 2022-2023


Lista finală burse sem. I, an univ. 2022-2023


Metodologie proprie de acordare a burselor 2022-2023


Anunț BURSE 2022-2023 sem. I


Regulament de acordare a burselor și a altor forme de sprijin 2022-2023

Listă finală burse sem. II, 2021-2022


Lista provizorie cu burse sem. II, anul univ. 2021-2022 


Programul Euro 200


Liste finale cu burse sem. II, 2020-2021


Teme disertație master TSFBP 2020-2021


Teme disertație master IBGC 2020-2021

Listă provizorie burse 2021-2022

Anunț burse 2021-2022, sem II

Regulament de acordare a burselor

Metodologia proprie acordare burse

Declarație de venituri

Cerere acordare burse 


Dispoziție plată taxe pe perioada stării de urgență


Adresă taxe de refacere a disciplinei

Cerere de refacere a disciplinei


În legătură cu orice probleme legate de secretariat puteți comunica pe adresa de e-mail:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Trimiterea actelor pentru bursa socială se face pe adresa de email:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Tabere 2024

Anunț tabere de iarnă 2024

Metodologie tabere studențești

Ordin tabere studențești

Tabere 2021

Listă finală tabere 2021

Proces verbal acordare bilete tabără

Candidați tabere

Componență comisie 2021

Locuri în tabere studențești

Metodologie tabere 2021