Specializarea: Teologie Ortodoxă Pastorală
Diploma acordată: Licenţiat în Teologie Ortodoxă Pastorală
Durata studiilor: 8 semestre
Forma de învăţământ: cursuri de zi

{blinker Plan de învăţământ,pub/studii/Plan_Teologie_Ortodoxa_Teologie_Pastorala_2009-2010.pdf}

{blinker Plan de învăţământ - Anul IV in anul univ 2009-2010,pub/studii/Plan_suplimentar_TP_IV_09.pdf}


III.CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI DE LICENŢĂ

 • 240 credite la disciplinele obligatorii şi opţionale
 • 30 credite la examenul de licenţă (20 credite pentru proba de cunoştinţe fundamentale şi de specialitate, 10 credite pentru lucrarea de licenţă)
 • 4 credite pentru limba străină (4 semestre)
 • Pentru ocuparea unui post didactic (învăţământul gimnazial, liceal sau superior) absolventul trebuie să posede Certificatul de absolvire eliberat de către Departamentul pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului didactic. Pentru obţinerea certificatului, absolventul trebuie să dobândească creditele aferente disciplinelor de la Seminarul Pedagogic.


II. DESFĂŞURAREA STUDIILOR (în număr de săptămâni)

Anul

Activităţi didactice

Sesiuni de examene

Vacanţa

 

Sem. I

Sem. II

I

II

III

iarna

primăvara

vara

Anul I

14

14

4

4

3

2

1

10

Anul II

14

14

4

4

3

2

1

10

Anul III

14

14

4

4

3

2

1

10

Anul IV

14

12

4

2

3

2

1

-


III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ LA DISCIPLINELE OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE

ANUL

SEMESTRUL I

SEMESTRUL II

Anul I

24

24

Anul II

24

24

Anul III

24

24

Anul IV

24

24


IV. MODUL DE ALEGERE A DISCIPLINELOR OPŢIONALE
Din fiecare pachet de două discipline opţionale studentul alege una care devine obligatorie.
Legendă: D.F. - discipline fundamentale (40,44 %)
D.S. - discipline de specialitate (59,55 %)
D.C. - discipline complementare (11,23 %)
* Discipline obligatorii pentru obţinerea diplomei de studii universitare de licenţă.

V. Examenul de licenţă

 1. Perioada de întocmire a lucrării de licenţă: semestrele 7-8
 2. Perioada de definitivare a lucrării de licenţă: 3 săptămâni din semestrul 8
 3. Perioada de susţinere a examenului de licenţă: iunie, februarie
 4. Conţinutul examenului de licenţă:
  1. Probă de cunoştinţe fundamentale şi de specialitate
  2. Susţinerea lucrării de licenţă

Specializarea: Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială
Diploma acordată: Licenţiat în Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială
Durata studiilor: 6 semestre
Forma de învăţământ: cursuri de zi

{blinker Plan de învăţământ,pub/studii/Plan_Teologie_Ortodoxa_Teologie_Sociala_2009-2010.pdf}


I. CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI DE LICENŢĂ

 • 180 credite la disciplinele obligatorii şi opţionale
 • 30 credite la examenul de licenţă (20 credite pentru proba de cunoştinţe fundamentale şi de specialitate, 10 credite pentru lucrarea de licenţă)
 • 3 credite pentru limba străină (3 semestre)
 • 3 credite pentru educaţie fizică (3 semestre)


II. DESFĂŞURAREA STUDIILOR (în număr de săptămâni)

Anul

Activităţi didactice

Sesiuni de examene

Vacanţa

 

Sem. I

Sem. II

I

II

III

iarna

primăvara

vara

Anul I

14

14

4

4

3

2

1

10

Anul II

14

14

4

4

3

2

1

10

Anul III

14

12

4

2

3

2

1

-III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ LA DISCIPLINELE OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE

ANUL

SEMESTRUL I

SEMESTRUL II

Anul I

24

24

Anul II

24

24

Anul III

24

20IV. MODUL DE ALEGERE A DISCIPLINELOR OPŢIONALE
Din fiecare pachet de două discipline opţionale studentul alege una care devine obligatorie.
Legendă: D.F. - discipline fundamentale (41,33 %)
D.S. - discipline de specialitate (48,00 %)
D.C. - discipline complementare (10,66 %)
* Discipline obligatorii pentru obţinerea diplomei de studii universitare de licenţă

V. Examenul de licenţă

 1. Perioada de întocmire a lucrării de licenţă: semestrele 5-6
 2. Perioada de definitivare a lucrării de licenţă: 3 săptămâni din semestrul 6
 3. Perioada de susţinere a examenului de licenţă: iunie, februarie
 4. Conţinutul examenului de licenţă:
 1. Probă de cunoştinţe fundamentale şi de specialitate
 2. Susţinerea lucrării de licenţă