Telefon: 0040 0259 408182
Mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Aria de competenţă: Studiul Vechiului Testament.

Desfăşoară o intensă activitate didactică, spirituală şi de tutoriat în rândul studenţilor teologi. Face parte din comitetele de organizare a simpozioanelor naţionale şi internaţionale, desfăşurate în cadrul facultăţii. Este reprezentantul Facultăţii de Teologie Ortodoxă în Comisia Senatului Universităţii din Oradea privind problemele sociale ale studenţilor şi redactor corespondent la „Studii Teologice”, Revista Facultăţilor de Teologie din Patriarhia Română.

Teme predilecte de cercetare: Profeţii Vechiului Testament, vocaţia, misiunea religioasă, morală şi socială, actualitatea mesajului profetic vechitestamentar, Regalitatea iudaică, etc.

Studii urmate:
Doctor în teologie al Universităţii din Oradea, 2005. Tema tezei de doctorat : „Profeţii oratori ai Vechiului Testament”, îndrumător : Pr.prof.univ.dr. h.c. Dumitru Abrudan
Absolvent de Studii postuniversitare la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, specialitzarea : Teologie Biblică, 1996
Licenţiat al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Oradea, 1995
Absolvent al Seminarului Teologic Ortodox „Ioan Popasu” din Caransebeş, 1991

Bibliografie selectivă:
 • Vocaţie şi misiune:  aspecte fundamentale ale profeţiei vechitestamentare, Ed. Universităţii din Oradea, Oradea, 2009, 178 p.

 • Profeţii oratori ai Vechiului Testament, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2006, 248 p.
 • Israel şi neamurile în viziunea profeţilor, Orizonturi Teologice, Anul I, Nr.1, Aprilie-Iunie, Oradea, 2000, p. 126-137
 • Vocaţia profeţilor Vechiului Testament, Orizonturi Teologice, Anul II, Nr.1, Ianuarie-Martie, Oradea, 2001, p.91-104
 • Actualitatea mesajului profetic vechitestamentar, Orizonturi Teologice, Anul II, Nr.2, Aprilie-Iunie, Oradea, 2001, p.114-125
 • Profetul Ilie în Noul Testament şi în tradiţia Bisericii creştine, Orizonturi Teologice, Anul IV, Nr. 4, Oradea, 2003, p.40-50
 • Inceputul regalităţii în Israel. Implicaţiile profetului Samuel, în vol. „Byzace après Byzance. 550 de ani de la căderea Constantinopolului”, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2004, p. 282-295
 • Succesiunea profetica si caracterul mozaic al profetismului in vechiul Israel. Profeţii Ilie si Elisei, Orizonturi Teologice, Anul VI, Nr. 3-4, Oradea, 2005, p.169-183
 • III Regi 22, 5-28. Un episod aparte privind inspiraţia profetică vechitestamentară, Orizonturi Teologice, Anul VII, Nr. 1, Oradea, 2006, p.93-102
 • Ameninţarea, promisiunea şi tragedia regalităţii. Aspecte ale domniei lui Saul. (I Regi 8-15), Orizonturi Teologice, Anul VII, Nr. 2, Oradea, 2006, p.139-149
 • Aspectul universal al mântuirii la patriarhii biblici şi la profeţii Vechiului Testament, în volumul colectiv In Memoriam Liviu Borcea (1936-2006), dascăl şi istoric, coordonator Pavel Cherescu, Editura Universităţii din Oradea, 2011.