UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE TEOLOGE ORTODOXĂ
DOMENIUL: TEOLOGIE
SPECIALIZAREA: Istorie bisericească şi gândire creştină
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI
DURATA: 4 semestre

Plan de învățământ Istorie bisericească...

Orar Master sem II 2016-2017

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE TEOLOGE ORTODOXĂ
DOMENIUL: TEOLOGIE
SPECIALIZAREA: Teologie sistematică pe fundamente biblice şi patristice
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI
DURATA: 4 semestre

Plan de invatamant Teologie sistematică...

Orar Master sem II 2016-2017

Metodologie examen de finalizare a studiilor