Profesor la Teologie Fundamentală şi Dogmatică
Telefon: 0040 259 408 182
E-mail: 

Aria sa de competenţă este Teologia Fundamentală şi Dogmatică. Are o activitate didactică deosebită, fiind şi un coordonator de proiecte de cercetare şi dezvoltare. A iniţiat şi conferinţe şi simpozioane interne şi internaţionale şi are o fructuoasă activitate publicistică şi editorială.
Este promotorul unei teologii cu vădite deschideri ecumenice, ştiinţifice şi literare, cu puternice accente patristice şi cultural-filosofice.

Studiile urmate:
1983- doctor în teologie la Facultatea de Teologie Veche Catolică din cadrul Universităţii din Berna – Elveţia. Tema tezei de doctorat este următoarea: Die Bedeutung der Auferstehung Jesu Christi fur das christliche Leben und den christlichen Dienst in einem eschatologischen Kontext. În 1997 a avut loc echivalarea titlului de doctor în teologie la Bucureşti cu specialitatea Teologie Fundamentală şi Dogmatică.
Licenţiat al Facultăţii de Teologie Ortodoxă ” Andrei Şaguna” din Sibiu (1979).

Activitatea ştiinţifică din străinătate

A participat cu numeroase prelegeri la conferinţe, congrese şi sesiuni inetrnaţionale la Halle, Regensburg, Munchen, Nurneberg, Neudetelshau din Gemania, apoi la Berna-Elveţia şi la Chicago U.S.A.

Bibliografia selectivă
 • Rugăciunea lui Iisus: mijloc terapeutic de purificare a minţii, Editura Universităţii din Oradea, 2010, 277 p.
 • Taina Cuvântului, Editura Universităţii din Oradea, 2008, 557 p.
 • Teologia Sfintelor Taine, Editura Universităţii din Oradea, 2005, 408 p.
 • Creaţie şi transfigurare, Editura Universităţii din Oradea, 2005, 182 p.
 • Spirit – psiche – soma în meloterapie, Oradea, 2004.
 • De la Ierusalim la Emaus. Dimensiunea euharistică a cunoaşterii, Editura Universităţii din Oradea, 2003, 274 p.
 • Înviere şi eshatologie, Ed. Aion, Oradea, 2003, 264 p.
 • Vecernia – nostalgia grădinii creaţie, Ed.Revista Familia, Oradea, 1997, 172 p.
 • Rugăciune şi umanism, Ed.Revista Familia, Oradea, 1996, 204 p.

A publicat şi un număr însemnat de studii şi articole de specialitate, dintre care amintim:
 • Jesus Christus – Sinn der Geschichte, în rev. Glaube un Denken. Die Bedeutung der Theologie fur die Gesellschaft, Ed. Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New-York, Oxford, Wien, 2004, p.191-204.
 • Die Rumanische Orthodoxe Kirche und die Sekularisation, Ed. Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New-York, Oxford, Wien, 2004, p.119-129.
 • Zu den okumenischen Beziehungen zwischen der Rumanischen und der Russischen Orthodoxen Kirche in der jungsten Zeit, în rev. Tausend Jahre Taufe Russlands. Russland in Europa. Beitrege zum interdisciplinaren und okumenischen Symposium in Halle (Saale), 13-16 aprilie 1988, pp. 655-674.
 • Jesus Christus-gaerungskraft zwischen WElgeschichte und Heilsgeschichte, în Orizonturi Teologice, nr.2, 2002, pp.48-61.
 • Teologia pâinii, în rev. Orizonturi teologice, Oradea, nr. 3-4, 2004, pp.5-38.
 • Învierea lui Hristos - învierea noastră, în volumul colectiv In Memoriam Liviu Borcea (1936-2006), dascăl şi istoric, coordonator Pavel Cherescu, Editura Universităţii din Oradea, 2011.
E-mail: 
Tel: 0259 408 182
Aria de competenţă este Omiletica, Catehetica, Didactica specialităţii şi Pedagogia. Are preocupări de cercetare în arta propovăduirii rodnice şi a învăţământului eficient, este îndrumător de programe de colaborare „Erasmus” şi „Socrates”, a participat la o serie de conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale, iar în prezent este coordonatorul unei echipe de cercetare pentru elaborarea volumului „Istoria predicii în Biserica Ortodoxă Română”.

Studii urmate:
2000-Doctor în Teologie al Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, cu teza “Propovăduirea în Biserica Ortodoxă Română din Transilvania în prima jumătate a secolului al XX- lea“, îndrumător pr. prof. dr. Sebastian Şebu.
1989-Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu.
1984-Seminarul Teologic Ortodox Român din Cluj – Napoca.
1980-Liceul de Filologie-Istorie, Oradea


Mobilităţi în cadrul Progamului Erasmus-Socrates:
2003 - „Teaching staff mobility” la Facultatea de Teologie a Universităţii Naţionale şi Capodistriane din Atena:
2005 - “Teaching staff mobility” la Facultatea de Studii Balcanice a Universităţii de Vest a Macedoniei din Florina;
2007 - “Theaching staff mobility” la Facultatea de Studii Balcanice a Universităţii de Vest a Macedoniei din Florina şi la Facultatea de Teologie a Universităţii Naţionale şi Capodistriane din Atena.

Activitatea didactică în străinătate:
A susţinut prelegeri şi conferinţe în centre universitare din străinătate la Wheatley, Aberystwyth, Insula Leros, Atena, Volos, Florina, Serghiev Posad, Pamplona, Moscova şi a participat ca delegat în cadrul unor schimburi culturale între Universitatea din Oradea şi cele din Insula Men, Bruxel, Barcelona, Atena şi Zaracoza.

Cărţi publicate:
 • Propovăduirea în Biserica Ortodoxă Română din Transilvania în prima jumătate a secolului al XX – lea, Editura Cogito, Oradea, 2001, p. 384,
 • Propovăduirea în Biserica Ortodoxă Română din Banat în prima jumătate a secolului al XX – lea, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2001, p. 222.
 • Îngrădirile politice şi religioase ale Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania începând cu secolul al XI – lea şi până la începutul secolului al XX – lea, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2001, p. 91
 • Roman Ciorogariu, Pastorale, Cuvântări şi Discursuri, Editura Universităţii din Oradea, 2003, p. 293
 • Opera omiletică a episcopului Roman Ciorogariu, Editura Universităţii din Oradea, 2003, p. 165.

Studii reprezentative:
The Romanian Orthodox Church’s view on politics, în “International Society for the Study of European Ideas”, 2002, Aberystwyth, p. 1-8
Preocupările teologilor din Episcopia Oradiei privind teoria propovăduirii în prima jumătate a secolului al XX – lea, în revista “Orizonturi teologice”, nr. 1, 2001, p. 46-55
Fundamentul teologic şi pregătirea educatorilor pentru lecţia de religie în învăţământul primar şi gimnazial, în revista “Orizonturi Teologice”, nr. 2, 2004, p. 5-16
Religia şi cultura în contextual integrării europene, în volumul “Omul de cultură în faţa descreştinării”, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2005, p.380-404
Impactul televizorului asupra educaţiei copilului, în volumul “Tradiţie şi modernitate în societatea românească în noul context creat de aderarea la Uniunea Europeană”, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2007, p. 251-261
 
Telefon: 0040 259 408 182
E-mail: 
Aria sa de competenţă este Patrologia și literatura postpatristică, Misiologie şi ecumenism. Desfăşoară o bogată activitate didactică în ţară şi în străinătate, e coordonator de proiecte de cercetare şi dezvoltare, iniţiator al unor conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale şi are o intensă activitate publicistică şi editorială. Promovează o teologie a dialogului, bazată pe Părinții Bisericii și relevantă pentru o lume marcată de secularism și de efortul ecumenic.

Studiile urmate:
1999 - doctor în teologie al Universității Lucian Blaga din Sibiu (teza Hristologia Sfântului Atanasie cel Mare în contextul controverselor ariene și post-ariene). 1996-1998, Cursuri postuniversitare pentru elaborarea tezei de doctorat, în cadrul programului Oxford Theological Exchange Programme, Universitatea Oxford, sub îndrumarea Prof. dr. Kallistos Ware. Licențiat al Facultății de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din Sibiu (1991) şi al Facultăţii de Geologie – Geografie din Bucureşti (1986).

Activitatea didactică din străinătate
Este Visiting Scholar la Universitatea Catolică din Leuven, Facultatea de Teologie Evanghelică din Osijek – Croatia și la Universitatea din Balamand (Liban).
A susținut prelegeri la conferinţe, congrese şi simpozioane internaţionale (Oxford, Londra, Leeds, Praga, Salamanca, Belfast, Moscova, St. Petersburg, Istanbul, Bruxelles, Leuven, Trento, Assisi, Madrid, Mainz, Luxemburg, Utrecht, Zurich, Riga, Joensuu, Bratislava).

Recunoaştere internaţională
 • 2008: Visiting professor la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Sfântul Ioan Damaschin”, Universitatea din Balamand, Liban, noiembrie 2008.
  Prelegeri in cadrul cursului de Teologie sistematica si patristică. Nivel: Master.
 • 2007: Visiting scholar la Facultatea de Teologie, Universitatea Catolică din Leuven, Belgia, octombrie –decembrie.
  Cursul Fr. Dumitru Stăniloae – the theologian of the Orthodox ecclesiology of the 20th century: comparative analysis. Nivel: Master şi Doctorat.
 • 2005: Visiting professor la Facultatea de Teologie Evanghelică din Osijek, Croaţia.
  Cursul “Eastern Orthodox Theology”. Nivel: Licenţă, anii III şi IV.

Bibliografia selectivă
 • Patrologie - Manual pentru Seminariile Teologice, (în colab. cu Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu), Ed. IBMBOR, Buc., 2004, 339 p., reeditat în 2007.
 • The Mission of the Romanian Orthodox Church and its Challenges, Ed. Napoca-Star, Cluj-Napoca, , 2002, 181 p.
 • Cele Şapte Personalităţi de la Niceea (325), rolul lor în cadrul primelor frămîntări ecumenice majore ale lumii creştine, Ed. Napoca Star Cluj-Napoca, 2001, 239 p., reeditată în 2004.
 • Hristologia Sfântului Atanasie cel Mare , în contextul controverselor ariene şi post-ariene , Ed. Napoca Star Cluj-Napoca, 1999, 203 p., reeditată în 2004.
 • Împăratul Constantin cel Mare şi sinodul I ecumenic de la Niceea (325), în volumul colectiv In Memoriam Liviu Borcea (1936-2006), dascăl şi istoric, coordonator Pavel Cherescu, Editura Universităţii din Oradea, 2011.
 • Romanian Orthodox Theology between Tradition and New challenges in Europe – with patristic insertions, în „Orthodox Tradition and the 21st Century: experiences of the past, realities of today, challenges of tomorrow”, pp. 57-66, University of Joensuu Press, (Finlanda), 2007.
 • The icon: the unwritten theology of divine light (with some patristic references), în Annali di studi religiosi 8 (2007), pp141-147, EDB Bologna,(Italia).
 • Tradiţie şi modernitate: conflict sau temă de reflecţie? (sau cum îi pomenim pe Sfinţii Părinţi, dar nu trăim după rânduielile lor), în „Tradiţie şi modernitate în societatea românească în noul context creat de aderarea la Uniunea Europeană” (Nicu Dumitraşcu şi Emil Cioară, editori) pp. 1-12, Oradea, 2007.
 • The educational paradigm of a theological school: the question on identity (în colab. cu Alexandr Sabelnik, în Proceedings of the Latvian Christian Academy, Jūrmala Bulduri (Riga), Lituania, 2006, pp. 85-105.
 • The Divine Attributes of the Son in the thinking of Saint Athanasius the Great, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea “Babeş-Bolyai”, V, 2002-2004, p. 57-66
 • Multiconfessional Romania at the end of the second millenium and the beginning of the third, în “Het Christelijk Oosten”, vol. 53 (2001), nr. 3-4, p.124-136, revistă editată de Instituut voor Oosters Christendom te Nijmegen, Olanda.

 

Administrator al Facultăţii de Teologie ortodoxă

Telefon: 0040 259 408 182
Aria de competenţă: Istoria Bisericii Ortodoxe Române cu noţiuni de Paleografie.

Studii:
Doctor în Teologie, la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, specializarea Istoria Bisericii Ortodoxe Române (1999);
Licenţiat al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu (1979);

Am elaborat lucrări, studii şi articole pe următoarele direcţii de cercetare:
 • istoriografia Bisericii Ortodoxe Române în secolele XIX-XX ;
 • viaţa bisericească a românilor ortodocşi din Mitropolia Ardealului şi din fostele eparhii sufragane ale acesteia - Arad, Caransebeş şi Oradea, în secolele XVIII- XIX ;
 • viaţa bisericească a românilor din Ungaria şi Serbia în perioada interbelică ;
 • învăţământul confesional ortodox din Transilvania (sec. XIX);
 • relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu alte Biserici;
 • carte veche românească, manuscrise bisericeşti şi antimise păstrate în colecţia Mitropoliei Ardealului;
 • monografii şi studii închinate unor personalităţi bisericeşti şi laice, între care mitropoliţii Andrei Şaguna şi Nicolae Bălan ai Ardealului, episcopul Vasile Moga de la Sibiu, episcopul Nicolae Popea al Caransebeşului, protopopul Moise Fulea, protopopul şi istoricul Ioan Lupaş, marele mecena al românilor Emanuil Gojdu ş.a.
 • activitatea socială a Bisericii Ortodoxe Române în contemporaneitate;

Bibliografie selectivă:
 • Mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului (1920-1955) – teolog, ierarh şi patriot, Ed. Adsumus, Oradea, 2001, 334 p (teză de doctorat în teologie);
 • Contribuţii la studiul Istoriei Bisericii Ortodoxe Române, Oradea, 2001, 260 p.;
 • Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române (sec. XX), Ed. Adsumus, Oradea, 2002, 172 p.
 • Un umanist român: marele mecenat Emanuil Gojdu (1802-1870), Ed. Intact, Bucureşti, 2002, 233 p.;
 • Biserica şi Şcoala în Mitropolia Ardealului (sec. XIX). Studii de demografie istorică bisericească, Ed. Universităţii, Oradea, 2008, 228 p.;
 • Episcopia Aradului la anul 1867, Ed. Universităţii, Oradea, 2008., 202 p.;
 • Un vrednic fiu al Bisericii: Emanuil Gojdu, Ed. Universităţii, Oradea, 2008; 205 p.;
 • Unire religioasă şi Ortodoxie în prima jumătate a secolului al XVIII-lea în Transilvania, în vol."Teologie, istorie, viaţă bisericească", Oradea, 1998, p. 115-144;
 • Antimisele din colecţia muzeului Arhiepiscopiei Sibiului. Studiu istorico-liturgic, în "Revista Teologică", anul IV (76), 1994, nr.3, p.43-76 şi în nr. 4, p 49-72;
 • Mărturii documentare privind contribuţia protopopului Moise Fulea ( 1787-1863 ) la dezvoltarea învăţământului confesional ortodox din Transilvania, în rev. „Orizonturi Teologice”, anul VI, 2005, nr. 1-2, p. 69 -142;
 • Eparhia Ardealului în lumina conscripţiilor şaguniene din anul 1858, în vol. „Mitropolitul Andrei Şaguna creator de epocă în istoria Bisericii Ortodoxe din Transilvania”, Ed. Andreiană, Sibiu, 2008, p. 358- 387;
 • Coordonator al volumului colectiv In Memoriam Liviu Borcea (1936-2006), dascăl şi istoric, Editura Universităţii din Oradea, 2011.
 • Episcopia Aradului la anul 1867, în timpul episcopului Procopie Ivaşcovici, în volumul colectiv In Memoriam Liviu Borcea (1936-2006), dascăl şi istoric, coordonator Pavel Cherescu, Editura Universităţii din Oradea, 2011.
Profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Oradea, la disciplina Istoria bisericească universală.
Tel: 0259 408182
E-mail:
Studii:
Licenţiat al Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Oradea în 1995.
Doctor în teologie al Universităţii din Oradea din anul 2003, cu titlul „Mariologia primelor trei secole. Fecioara Maria în tradiţia Bisericii primare”, îndrumător Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu.

Aria de competenţă: Istoria bisericească universală.

Preocupări, teme de cercetare: perioada Bisericii primare, relaţiile dintre creştini, păgâni şi evrei în primele secole, aspecte ale dezvoltării creştinismului în statul roman.

Cărţi reprezentative publicate:
 • Aspecte ale vieţii sociale în Biserica primară, ed. Emia, Deva, 2005.
 • Statul roman şi Biserica în primele trei secole, ed. Emia, Deva, 2005.
 • Consideraţii privind convertirea păgânilor la creştinism, în secolele I-IV, ed. Universităţii din Oradea, Oradea, 2007.
 • Relaţiile dintre creştini şi păgâni înainte şi după anul 313, ed. Universităţii din Oradea, Oradea, 2007.
 • Diocleţian şi persecuţiile împotriva creştinilor, ed. Universităţii din Oradea, Oradea, 2008.
 • Moartea zeilor. Răspândirea creştinismului în antichitatea târzie, Editura Universităţii din Oradea, 2010.

Studii reprezentative publicate:
 • Teologi mai însemnaţi ai Bisericilor vechi-orientale, în rev. Orizonturi teologice, Oradea, nr. 3, 2000.
 • Legăturile dintre Atanasie cel Mare şi Constantin I, în viziunea lui Eusebiu din Cezareea, în vol. Byzance apres Byzance, Oradea, 2003.
 • Scurtă privire asupra creştinismului japonez, în Orizonturi teologice, Oradea, nr. 4, 2003.
 • Controversa antropomorfită, în Orizonturi teologice, Oradea, nr. 1, 2004.
 • Şcoala filosofică din Atena în antichitatea creştină, în Orizonturi teologice, Oradea, nr. 3-4, 2004.
 • Consideraţii istorice privind Şcoala filosofică alexandrină, în Orizonturi teologice, Oradea, nr. 3-4, 2004.
 • Creştini şi evrei în Răsăritul grecesc, în Teologia, Arad, nr. 4, 2004.
 • Latinii percepuţi în Imperiul bizantin, în secolele XI-XII, în Teologia, Arad, nr. 1, 2007.
 • Aspecte din viaţa Imperiului Bizantin şi a relaţiilor dintre Biserica Răsăriteană şi cea Apuseană, în rev. Teologia, Arad, nr. 3, 2007.
 • Politica religioasă a lui Oliver Cromwell, în rev. Reîntregirea, Alba Iulia, nr. 3, 2008.
 • Imperiul Roman de Răsărit la începutul domniei lui Justinian,  în volumul colectiv In Memoriam Liviu Borcea (1936-2006), dascăl şi istoric, coordonator Pavel Cherescu, Editura Universităţii din Oradea, 2011.

Conferenţiar habil. la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Oradea, la disciplina Muzică bisericească şi ritual.
Telefon: 0040 0259 408 182
E-mail: 

 Aria de competenţă este Muzica bisericească monodică şi polifonică, cu predilecţie din Crişana, unde s-a afirmat în calitate de cercetătător al trecutului muzical religios din vestul României, îmbinând într-un mod fericit catedra, cercetarea muzicologică şi dirijatul coral, contribuind plenar la promovarea şi afirmarea melosului monodic şi polifonic din această parte a ţării, prin nenumărate concerte interne şi internaţionale, respectiv prin publicaţiile referitoare la personalităţile care au creionat patrimoniul muzical bisericesc din această parte a ţării.

 

 

Studii:


Seminarul teologic ortodox din Cluj-Napoca, promoţia 1992.
Licenţiat al Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Oradea, promoţia 1996.
Licenţiat al Academiei de Muzică „G. Dima”, Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie muzicală, Secţia Muzică religioasă, promoţia 1996.
Specializări postuniversitare: Musikwissenschaft – Wien Universität, 2000-2001.
Doctor în teologie al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca din anul 2005, cu titlul „Cultura muzicală bisericească de tradiţie bizantină din Crişana”, îndrumători: Pr. Prof. univ. dr. Nicu Moldoveanu, Pr. Prof. univ. dr. Vasile Stanciu.

Activitate dirijorală: Dirijor al Corului Catedralei Episcopale Ortodoxe, al Corului de cameră „Psalmodia Varadiensis” al Facultăţii de Teologie Ortodoxă, din cadrul Asociaţiei Corale Naţionale din România, sub coordonarea maestrului Voicu Ionăchescu

Cărţi reprezentative publicate:

 

 

 • Cultura muzicală bisericească de tradiţie bizantină din Crişana, ed. Universitatea din Oradea, 2006.
 • Diaconul Nicolae Firu, profesor si dirijor, ed. Universitatea din Oradea, 2007.
 • Preotul Cornel Givulescu, profesor, muzicolog, compozitor, ed. Universitatea din Oradea, 2007.
 • Repertoriul Corului Catedralei episcopale din Oradea, prefaţată de Ciprian Para, şef catedră dirijat cor academic, Academia de Muzică "G. Dima", Cluj-Napoca, ed. Universitatea din Oradea, 2011.
 • Şcoala de cântăreţi bisericeşti din Oradea, ed. Universitatea din Oradea, 2011.
 • Pr. prof. Cornel Givulescu - opere alese, prefaţată de prof. Dr. Hc. Viorel Cosma, ed. Universitatea din Oradea.

 


Prestigiu profesional:

Menţionat în „Enciclopedia muzicii româneşti”, vol. II, Bucureşti, 2007, p. 284-285; "Istoria muzicii bisericeşti la români", ed. Basilica, Bucureşti, 2010; "Oameni din Bihor", Oradea, 2011; "Muzicieni din România" (dicţionar, vol. X), Bucureşti, 2011. 
Membru în jurii de specialitate - Iaşi 2005, 2008, 2009; Cluj-Napoca 2009; Timişoara 2010, 2011; preşedinte Orăştie, 2010.
Membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România din 2009; al "Societăţii române de imnologie" din 2010; al "Uniunii culturale a românilor din Ungaria" din 2009; al "Academiei de Ştiinţe, Literatură şi Arta" din 2007 şi al "Asociaţiei Corale Naţionale din România - secţiunea dirijori", 2011. 


Studii reprezentative publicate:

 

 • Index general al studiilor, articolelor, recenziilor, compoziţiilor, prelucrărilor şi armonizărilor de muzică bisericească din revistele Patriarhiei Române, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” – Universitatea din Bucureşti, ed. Universităţii din Bucureşti, p. 271-367, 2006 (în colaborare).
 • Personalităţi muzicale bisericeşti din Bihor. Francisc Hubic, în rev. Teologia, Arad, nr. 1, 2008.
 • Reflexii la opera lui Macarie Ieromonahul, în rev. Orizonturi teologice, Oradea, nr. 4, 2006, p. 60-73.
 • Perioade, principii şi moduri în muzica bizantină, în rev. Orizonturi teologice, Oradea, nr. 3-4, 2004, p. 113-123.
 • Augustin Bena. Opera, în rev. Altarul Banatului, Timişoara, nr. 1, 2007, p. 133-144.
 • Mitropolitul Silvestru Morariu Andrievici (1818-1895). Preocupări muzicale, în volumul colectiv In Memoriam Liviu Borcea (1936-2006), dascăl şi istoric, coordonator Pavel Cherescu, Editura Universităţii din Oradea, 2011.

 

 

Prodecan al Facultății de Teologie ortodoxă
Telefon: 0040 259 408182
E-mail: 

Aria sa de competenţă este Teologie Liturgică şi Teologie Pastorală. Desfăşoară o susţinută activitate didactică şi spirituală în rândul studenţilor, coorganizator al unor simpozioane naţionale şi internaţionale.

Studiile urmate:
2005 – doctor în teologie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (teza „Duhovnicul şi Taina Spovedaniei în Biserica Ortodoxă”)
1992 – Licenţiat al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu

Bibliografie selectivă:
 • Rolul cultic al Icoanei în Ortodoxie, în volumul colectiv In Memoriam Liviu Borcea (1936-2006), dascăl şi istoric, coordonator Pavel Cherescu, Editura Universităţii din Oradea, 2011.
 • Andrei Şaguna, Teologia Pastorală pentru preoţii de lege ortodoxă răsăriteană, ediţie îngrijită şi prefaţată de Pr.lect.dr. Emil Cioară, Ed. Universităţii din Oradea, 2008, 440 p.
 • Pr.lect.dr. Emil Cioară, Contribuţia mitropolitului Andrei Şaguna la dezvoltarea Teologiei Pastorale ortodoxe româneşti, în vol. „Mitropolitul Andrei Şaguna (1808-1873) – personalitate marcantă a vieţii bisericeşti, cultural şi politice a românilor din Transilvania. La împlinirea a 200 de ani de la naşterea sa”, Ed. Universităţii din Oradea, 2008, p. 178-208.
 • Pr.lect.dr. Emil Cioară, Duhovnicul şi Taina Spovedaniei în Biserica Ortodoxă, Ed. Universităţii din Oradea, 2007, 405 p.
 • Pr.lect.dr. Emil Cioară, Sfintele Taine – remedii spirituale într-o lume secularizată. Perspective pastorale, în vol. „Tradiţie şi modernitate în societatea românească în noul context creat de aderarea la Uniunea Europeană”, Ed. Universităţii din Oradea, 2007, p. 306-345.
 • Pr.lect.dr. Emil Cioară, Canonul sau Epitimia în sfânta Taină a Spovedaniei (I), în rev. „Orizonturi Teologice”, Oradea, anul VII(2006), nr. 2, p. 118-138.
 • Pr.lect.dr. Emil Cioară, Canonul sau Epitimia în sfânta Taină a Spovedaniei. Propuneri de Epitimii (II), în rev. „Orizonturi Teologice”, Oradea, anul VII(2006), nr. 4, p. 33-59.
 • Pr.lect.dr. Emil Cioară, Taina Spovedaniei – scurt istoric al rânduielii, în rev. „Orizonturi Teologice”, Oradea, anul VI(2005), nr. 3-4, p. 183-194.
 • Pr.lect. Emil Cioară, Asemănări şi deosebiri ale ritualului Tainei Spovedaniei în Bisericile ortodoxe autocefale, în rev. „Orizonturi Teologice”, Oradea, anul V(2004), nr. 3-4, p. 88-94.
 • Pr.lect.drd. Emil Cioară, Duhovnicul – psihoterapeutul ortodox, în rev. „Ecumenica”, vol. I, nr. 2/2003, Cluj – Napoca, p. 112-123.