Profesor la Teologie Fundamentală şi Dogmatică
Telefon: 0040 259 408 182
E-mail: 

Aria sa de competenţă este Teologia Fundamentală şi Dogmatică. Are o activitate didactică deosebită, fiind şi un coordonator de proiecte de cercetare şi dezvoltare. A iniţiat şi conferinţe şi simpozioane interne şi internaţionale şi are o fructuoasă activitate publicistică şi editorială.
Este promotorul unei teologii cu vădite deschideri ecumenice, ştiinţifice şi literare, cu puternice accente patristice şi cultural-filosofice.

Studiile urmate:
1983- doctor în teologie la Facultatea de Teologie Veche Catolică din cadrul Universităţii din Berna – Elveţia. Tema tezei de doctorat este următoarea: Die Bedeutung der Auferstehung Jesu Christi fur das christliche Leben und den christlichen Dienst in einem eschatologischen Kontext. În 1997 a avut loc echivalarea titlului de doctor în teologie la Bucureşti cu specialitatea Teologie Fundamentală şi Dogmatică.
Licenţiat al Facultăţii de Teologie Ortodoxă ” Andrei Şaguna” din Sibiu (1979).

Activitatea ştiinţifică din străinătate

A participat cu numeroase prelegeri la conferinţe, congrese şi sesiuni inetrnaţionale la Halle, Regensburg, Munchen, Nurneberg, Neudetelshau din Gemania, apoi la Berna-Elveţia şi la Chicago U.S.A.

Bibliografia selectivă
 • Rugăciunea lui Iisus: mijloc terapeutic de purificare a minţii, Editura Universităţii din Oradea, 2010, 277 p.
 • Taina Cuvântului, Editura Universităţii din Oradea, 2008, 557 p.
 • Teologia Sfintelor Taine, Editura Universităţii din Oradea, 2005, 408 p.
 • Creaţie şi transfigurare, Editura Universităţii din Oradea, 2005, 182 p.
 • Spirit – psiche – soma în meloterapie, Oradea, 2004.
 • De la Ierusalim la Emaus. Dimensiunea euharistică a cunoaşterii, Editura Universităţii din Oradea, 2003, 274 p.
 • Înviere şi eshatologie, Ed. Aion, Oradea, 2003, 264 p.
 • Vecernia – nostalgia grădinii creaţie, Ed.Revista Familia, Oradea, 1997, 172 p.
 • Rugăciune şi umanism, Ed.Revista Familia, Oradea, 1996, 204 p.

A publicat şi un număr însemnat de studii şi articole de specialitate, dintre care amintim:
 • Jesus Christus – Sinn der Geschichte, în rev. Glaube un Denken. Die Bedeutung der Theologie fur die Gesellschaft, Ed. Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New-York, Oxford, Wien, 2004, p.191-204.
 • Die Rumanische Orthodoxe Kirche und die Sekularisation, Ed. Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New-York, Oxford, Wien, 2004, p.119-129.
 • Zu den okumenischen Beziehungen zwischen der Rumanischen und der Russischen Orthodoxen Kirche in der jungsten Zeit, în rev. Tausend Jahre Taufe Russlands. Russland in Europa. Beitrege zum interdisciplinaren und okumenischen Symposium in Halle (Saale), 13-16 aprilie 1988, pp. 655-674.
 • Jesus Christus-gaerungskraft zwischen WElgeschichte und Heilsgeschichte, în Orizonturi Teologice, nr.2, 2002, pp.48-61.
 • Teologia pâinii, în rev. Orizonturi teologice, Oradea, nr. 3-4, 2004, pp.5-38.
 • Învierea lui Hristos - învierea noastră, în volumul colectiv In Memoriam Liviu Borcea (1936-2006), dascăl şi istoric, coordonator Pavel Cherescu, Editura Universităţii din Oradea, 2011.