Facultatea de Teologie funcționează în structura actuală din 1991. Ea continuă după o întrerupere de aproximativ 50 de ani (din 1948), activitatea Academiei Teologice din Oradea, înfiinţată la 29 mai 1923. În 2011 am sărbătorit 20 de ani de la reînființarea ei.

The Faculty of Orthodox Theology works on the actual structure from 1991. It continues, after a discontinuity of about 50 years (from 1948), the activity of the Theological Academy from Oradea, established on 29th May 1923. In 2011 the faculty celebrated 20 years since its reopening.
  • Sunt onorat a vă avea "alături de mine" pe site-ul nostru, pentru ca împreună să găsim răspunsuri la intrebările şi cerinţele dumneavoastră.
  • Am deosebita plăcere de a vă prezenta una din cele mai tinere, inovatoare şi moderne Universităţi, având cea mai dinamică dezvoltare din România.
  • În cadrul acestei universităţi, facultatea noastră ocupă o poziţie specială, prin dimensiunea ei duhovnicească şi culturală (puteţi accesa aici o prezentare a facultăţii).
  • I am honoured to have you on our website and to find out together answers to your questions and requests.
  • I have the pleasure to introduce you one of the youngest, innovative and modern universities, with the most dynamic development from Romania.
  • In the frame of this university, our faculty has a special position, through its spiritual and cultural dimension (here you can access a presentation of the faculty). 

Localizate în campus, asemenea spaţii cuprind o capelă de rugăciune cu program liturgic zilnic (etajul III în Clădirea Nouă) şi biserica monument istoric “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”. Ridicată din lemn, între anii 1760-1762, ea este o mărturie a concepţiei arhitectonice religioase românesti.

Cu o suprafaţă totală de 143.200 mp, este unul din cele mai frumoase campusuri universitare din România. Acest aspect este dat de îmbinarea reuşită dintre arhitectura clădirilor, şi micul parc dendrologic cu specii de “Rododendron skocsky", “Fortitia suspensa", "Catalpa sp.", “Betula Verucosa".

Biblioteca a fost înfiinţată în 1963, ca utilitate adiacentă a fostului Institut Pedagogic. Ulterior, ca urmare a rapidei dezvoltări a Universităţii, începând cu anul 1990, ea a dobândit un caracter universitar. La 4 oct. 2010 s-a dechis noul sediu al bibliotecii. Acesta dispune de spaţii generoase (7.800 mp) pe cele 5 niveluri ale clădirii. Colecţiile sunt organizate pe domenii şi specializări în cele 6 săli de lectură, cu un total de 640 de locuri şi cu posibilitatea de consultare a fondului de publicaţii al bibliotecii în sistem de acces liber la raft. Domeniul Teologie se află la etajul al IV-lea şi cuprinde câteva mii de volume.