Specializarea: Teologie Ortodoxă Pastorală

Diploma acordată: Licenţiat în Teologie Ortodoxă Pastorală

Durata studiilor: 8 semestre
Forma de învăţământ: cursuri de zi

Planuri de învatamant anii I-IV

Orar Licenta sem II 2016-2017

Metodologie examen de finalizare a studiilor