Trimiterea unui articol spre publicare în OT presupune din partea autorului/autorilor acordul asupra urmãtoarelor puncte:

1. Articolul propus nu a mai fost publicat înainte, parțial sau în întregime, în limba românã sau în oricare altã limbã.
2. Cât timp timp procedura de evaluare .i acceptare spre publicare în OT este în curs, autorul/autorii nu va/vor supune atenției altei reviste articolul propus inițial OT.
3. În cazul acceptãrii spre publicare, dreptul de autor asupra articolului este cedat OT. Articolul nu mai poate fi astfel publicat în altã parte fãrã acordul redacției OT.
4. Redacția OT își declinã întreaga responsabilitate în cazul descoperirii ulterioare a unor fraude academice de tipul plagiat, auto-plagiat etc. Aceasta revine exclusiv autorului/autorilor.

Trimiterea unui articol spre publicare

Toate articolele, notele și recenziile vor fi trimise prin curier electronic la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Un mesaj din partea redacției va confirma primirea textului trimis.

Procesul de evaluare

Fiecare articol este recenzat de cel puțin doi referenți (peer review) desemnați de redacție. Referenții vor evalua textul propus precizând dacã și în ce mãsurã acesta rãspunde urmãtoarelor cerințe:
1) este inovator și aduce o contribuție semnificativã la aprofundarea temei abordate;
2) este redactat într-un limbaj și potrivit unei metodologii care corespunde standardelor academice.
Referenții sunt de asemenea rugați 3) sã facã sugestii și/sau precizãri asupra felului în care textul propus ar putea fi eventual îmbunãtãțit (e.g. coerența și claritatea argumentului, exprimare, surse și bibliografie suplimentare sau orice altã sugestie care ar putea crește calitatea materialului evaluat).
Autorul/autorii vor primi o copie dupã rapoartele anonime ale referenților.
Autorului/autorilor îi/le revine sarcina de a revizui textul propus în lumina criticilor, comentariilor .i sugestiilor primite. Publicarea textului este condiționatã de felul în care autorul/autorii înțeleg sã ținã seama de acestea.


Convenții redacționale

Ca regulã generalã, textul articolului nu trebuie sã depãșeascã 30 000 de caractere, interlinie de 1,5, font Times New Roman 12, în format .doc (Microsoft Word). OT publicã articole în limba românã, englezã, francezã și germanã. Fiecare articol, indiferent de limba în care este redactat, va fi precedat de un abstract în limba englezã în lungime de 100-150 de cuvinte, și de 4-6 keywords. Notele vor fi numerotate continuu și așezate la subsolul fiecãrei pagini. Titlurile cãrților și revistelor vor fi semnalate cu italice, la fel ca formulele sau cuvintele latine. Titlurile articolelor vor fi doar puse între ghilimele.

De exemplu:
Sf. Grigorie de Nazianz, Cele cinci cuvântãri teologice, introducere, traducere și note de Pr. prof. dr. Dumitru Stãniloae, București, 1993, passim.
Șt. Alexe, « Eclesiologia Pãrinților Apostolici », Studii Teologice, 7 (1955), nr. 5-6, p. 368-381.
M. Wiles, « Eunomius: Hair-splitting Dialectician or Defender of the
Accessibility of Salvation? », R.D. Williams (ed.), The Making of Orthodoxy:
Essays in Honour of Henry Chadwick, Cambridge, 1989, p. 157–172.
Grigorie de Nyssa, De anima et resurrectione 105B-C (PG 46).


Este inutilã semnalarea unui citat ce se întinde pe mai mult de o paginã prin formula pp. 233-239; se va scrie simplu p. 233-239.

Se vor evita trimiteri prin formule de tipul op. cit. sau art. cit., susceptibile de a crea confuzii. Se va prefera în schimb menționarea din nou a unei pãrți din titlul cãrții sau articolului deja citate sau referirea la el printr-o formulã prescurtatã, semnalatã ca atare. De exemplu:


L. Sweeney, Divine Infinity in Greek and Medieval Thought, New York, 1992, p. 27 (pe mai departe Divine Infinity)
J. R. Sachs, « Apocastastasis in Patristic Theology », Theological Studies 54 (1993), p. 617.
M. Wiles, « Eunomius: Hair-splitting Dialectician or Defender of the Accessibility of Salvation? », R.D. Williams (ed.), The Making of Orthodoxy:
Essays in Honour of Henry Chadwick, Cambridge, 1989, p. 159 (prescurtat « Eunomius »).
J. R. Sachs, « Apocastastasis in Patristic Theology », p. 623.
M. Wiles, « Eunomius », p. 168.
L. Sweeney, Divine Infinity, p. 234-245.


Termenii grecești vor fi sau transliterați (dupã modul de citire erasmic), sau lãsați ca atare. În acest din urmã caz, se va atașa la textul trimis redacției un fișier cu fontul grecesc (sau ebraic etc.) utilizat. Este de preferat utilizarea unui font de tipul Unicode.