Orizonturi teologice (OT) este o revistă academică bianuală editată de Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Episcop Dr. Vasile Coman”, Universitatea din Oradea, care publică articole inedite despre orice temă care se încadrează întruna din ramurile sau preocupările teologiei. OT propune o perspectivă teologică ortodoxă, dar este în același timp deschisă dialogului, astfel încât găzduiește și articole provenind din alte spații confesionale. În scopul asigurării calității materialelor publicate, OT folosește sistemul peer review.