1. Obţinerea titlului de Doctor în Teologie

  • 08 februarie 2005 – Pr.lect. Mihai Brie susţine lucrarea de doctorat cu titlul „Cultura muzicală bisericească de tradiţie bizantină din Crişana” şi obţine titlul de Doctor în Teologie.
  • 17 februarie 2005 – Pr.lect. Emil Cioară susţine lucrarea de doctorat cu titlul „Duhovnicul şi Taina Spovedaniei în Biserica Ortodoxă” şi obţine titlul de Doctor în Teologie.
  • 02 iulie 2005 – Pr.lect. Viorel Popa susţine lucrarea de doctorat cu titlul „Profeţii oratori ai Vechiului Testament” şi obţine titlul de Doctor în Teologie.

  1. În anul 2005, Pr. conf. univ. dr. Nicu Dumitraşcu devine profesor universitar.
  2. În anul 2006, Pr. conf. univ. dr. Dumitru Megheşan devine profesor universitar.
  3. În anul 2008, Pr. lect. univ. dr. Marius Ţepelea devine profesor universitar.
  4. În anul 2008, Pr. lect. univ. dr. Mihai Brie devine conferenţiar universitar.

Katoliek Universiteit Leuven

Leuven Encounters in Systematic Theology VI
Believing in Community: Ecumenical Reflections on the Church, 7-10 November 2007
Paper “Trinitarian Aspects of Orthodox Theology – A Fresh Understanding of a Secularized Society on Patristic Fundamentals”.