UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
An universitar: 2006 - 2007

DOMENIUL: TEOLOGIE
SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ
Forma de învăţământ: ZI
Durata: 6 semestre

 

 

 

 

 

 

Discipline Tip Semestrul III Total Felul Cre-
C S L ore verif dite
DISCIPLINE OBLIGATORII
Studiul Noului Testament E 4
Studiul Vechiului Testament E 5
Istoria bisericească universală E 4
Istoria Bisericii Ortodoxe Române E 4
Muzică bisericească şi ritual Vp 4
Limbi clasice Cv 4
Bizantinologie Cv 3
DISCIPLINE CONEXE *
Limbă străină (engleză, franceză, germană) Cv 1
Sport Cv 1
TOTAL 30
DISCIPLINE FACULTATIVE
Duhovnicie şi practică de cult Vp 1
SEMINAR PEDAGOGIC
DISCIPLINE OBLIGATORII
Pedagogie E 5
Discipline Tip Semestrul IV Total Felul Cre-
C S L ore verif dite
DISCIPLINE OBLIGATORII
Teologie dogmatică E 4
Morală creştină E 4
Istoria şi filosofia religiilor E 3
Teologie liturgică şi pastorală E 4
Drept canonic E 4
Catehetică Cv 4
Muzică bisericească şi ritual Vp 3
Spiritualitate ortodoxă Cv 4
TOTAL 30
SEMINAR PEDAGOGIC
DISCIPLINE OBLIGATORII
Didactica specialităţii E 5

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
An universitar: 2006 - 2007
DOMENIUL: TEOLOGIE
SPECIALIZAREA ORTODOXĂ DIDACTICĂ
Forma de învăţământ: ZI
Durata: 6 semestre

Discipline Tip Semestrul III Total Felul Cre-
C S L ore verif dite
DISCIPLINE OBLIGATORII
Studiul Noului Testament E 4
Studiul Vechiului Testament E 4
Istoria bisericească universală E 4
Istoria Bisericii Ortodoxe Române E 4
Muzică bisericească şi ritual Cv 4
Limbi clasice Cv 5
Bizantinologie Cv 3
DISCIPLINE CONEXE *
Limbă străină (engleză, franceză, germană) Cv 1
Sport Cv 1
TOTAL 30
DISCIPLINE FACULTATIVE
Duhovnicie şi practică de cult E 1
SEMINAR PEDAGOGIC
DISCIPLINE OBLIGATORII
Pedagogie E 5

Discipline Tip Semestrul IV Total Felul Cre-
C S L ore verif dite
DISCIPLINE OBLIGATORII
Teologie dogmatică E 4
Morală creştină E 4
Istoria şi filosofia religiilor religiilor Cv 4
Catehetica E 4
Muzică bisericească Cv 3
Literatura română interbelică E 4
Limba română contemporană (vocabular) E 4
Probleme fundamentale de liturgică Cv 3
TOTAL 30
SEMINAR PEDAGOGIC
DISCIPLINE OBLIGATORII
Didactica specialităţii E 5

Discipline Tip Semestrul III Total Felul Cre-
C S L ore verif dite
DISCIPLINE OBLIGATORII
Studiul Noului Testament E 4
Studiul Vechiului Testament E 5
Istoria bisericească universală E 4
Istoria Bisericii Ortodoxe Române E 4
Muzică bisericească şi ritual Vp 3
Limbi clasice Cv 5
Bizantinologie Cv 3
DISCIPLINE CONEXE *
Limbă străină (engleză, franceză, germană) Cv 1
Sport Cv 1
TOTAL 30
DISCIPLINE FACULTATIVE
Duhovnicie şi practică de cult Vp 1

Discipline Tip Semestrul IV Total Felul Cre-
C S L ore verif dite
DISCIPLINE OBLIGATORII
Teologie dogmatică E 3
Morală creştină E 4
Istoria şi filosofia religiilor Cv 3
Catehetica Cv 3
Metodologia cercetării în ştiinţele socio-umane E 3
Introducere în sociologie E 3
Introducere în teologia socială Cv 3
Practica de specialitate Cv 3
Practica compactă de vară Cv 3
DISCIPLINE OPŢIONALE (una la alegere)
Legislaţia familiei şi copilului Cv 2
Dezvoltare umană Cv 2
TOTAL 30

Discipline Tip Semestrul III Total Felul Cre-
C S L ore verif dite
DISCIPLINE OBLIGATORII
Studiul Noului Testament E 4
Studiul Vechiului Testament E 5
Istoria bisericească universală E 4
Istoria Bisericii Ortodoxe Române E 4
Muzică bisericească şi ritual Vp 3
Limbi clasice Cv 5
Bizantinologie Cv 3
DISCIPLINE CONEXE *
Limbă străină (engleză, franceză, germană) Cv 1
Sport Cv 1
TOTAL 30
DISCIPLINE FACULTATIVE
Duhovnicie şi practică de cult Vp 1

Discipline Tip Semestrul IV Total Felul Cre-
C S L ore verif dite
DISCIPLINE OBLIGATORII
Teologie fundamentală şi dogmatică E 4
Morală creştină E 4
Elemente de liturgică şi iconografie bisericească Cv 4
Conservare generală (biodegradarea patrimoniului cultural naţional) E 5
Studiul desenului (pentru restaurare) E 4
Studiul culorii (pentru restaurare) Cv 4
Practică Cv 4
DISCIPLINE OPŢIONALE (una la alegere)
Compoziţie Cv 1
Tehnologii aplicate Cv 1
TOTAL 30