UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
An universitar: 2006 - 2007

DOMENIUL: TEOLOGIE
SPECIALIZAREA TEOLOGIE PASTORALĂ
Forma de învăţământ: ZI
Durata: 6 semestre

În primele două semestre există domeniul teologie ortodoxă, trunchi comun, iar din anul al II-lea, studiile se fac pe specializări.

Discipline Tip Semestrul I Total Felul Cre-
    C S L ore verif dite
DISCIPLINE OBLIGATORII
Studiul Noului Testament           E 5
Studiul Vechiului Testament şi Lb. ebraică           E 4
Istoria bisericească universală           E 3
Istoria Bisericii Ortodoxe Române           E 3
Patrologie şi literatură postpatristică           E 4
Muzică bisericească şi ritual           Vp 4
Limbi clasice           Cv 4
DISCIPLINE OPŢIONALE (una la alegere)
Ermineutica biblică           Cv 1
Muzică corală           Cv 1
DISCIPLINE CONEXE *
Limbă străină (engleză, franceză, germană)           Cv 1
Sport           Cv 1
TOTAL             30
DISCIPLINE FACULTATIVE
Informatică           Cv 1
Duhovnicie şi practică de cult           Vp 1
SEMINAR PEDAGOGIC
DISCIPLINE OBLIGATORII
Psihologia educaţiei           E 5

 

Discipline Tip Semestrul II Total Felul Cre-
    C S L ore verif dite
DISCIPLINE OBLIGATORII
Studiul Noului Testament           E 4
Studiul Vechiului Testament şi Lb. ebraică           E 4
Istoria bisericească universală           E 3
Istoria Bisericii Ortodoxe Române           E 3
Muzică bisericească şi ritual           Vp 4
Patrologie şi literatură postpatristică           E 3
Limbi clasice           Cv 3
Bizantinologie           Cv 3
DISCIPLINE OPŢIONALE (una la alegere)
Ermineutica biblică           Cv 1
Muzică corală           Cv 1
DISCIPLINE CONEXE *
Limbă străină (engleză, franceză, germană)           Cv 1
Sport           Cv 1
TOTAL             30
DISCIPLINE FACULTATIVE
Informatică           Cv 1
Duhovnicie şi practică de cult           Vp 1
SEMINAR PEDAGOGIC
DISCIPLINE OBLIGATORII
Pedagogie           E 5