Candidaturi pentru Senatul Universătății 2023 

Pr. prof. univ. dr. Marius Țepele

Candidaturi pentru Senatul Universității

Pr. prof. univ. dr. Marius Țepele CV Formular candidatură Declarație pe propria răspundere 

Alegeri cadre didactice pentru Senatul Universitatii