Profesor la Teologie Fundamentală şi Dogmatică
Telefon: 0040 259 408 182
E-mail: 

Aria sa de competenţă este Teologia Fundamentală şi Dogmatică. Are o activitate didactică deosebită, fiind şi un coordonator de proiecte de cercetare şi dezvoltare. A iniţiat şi conferinţe şi simpozioane interne şi internaţionale şi are o fructuoasă activitate publicistică şi editorială.
Este promotorul unei teologii cu vădite deschideri ecumenice, ştiinţifice şi literare, cu puternice accente patristice şi cultural-filosofice.

Studiile urmate:
1983- doctor în teologie la Facultatea de Teologie Veche Catolică din cadrul Universităţii din Berna – Elveţia. Tema tezei de doctorat este următoarea: Die Bedeutung der Auferstehung Jesu Christi fur das christliche Leben und den christlichen Dienst in einem eschatologischen Kontext. În 1997 a avut loc echivalarea titlului de doctor în teologie la Bucureşti cu specialitatea Teologie Fundamentală şi Dogmatică.
Licenţiat al Facultăţii de Teologie Ortodoxă ” Andrei Şaguna” din Sibiu (1979).

Activitatea ştiinţifică din străinătate

A participat cu numeroase prelegeri la conferinţe, congrese şi sesiuni inetrnaţionale la Halle, Regensburg, Munchen, Nurneberg, Neudetelshau din Gemania, apoi la Berna-Elveţia şi la Chicago U.S.A.

Bibliografia selectivă
 • Rugăciunea lui Iisus: mijloc terapeutic de purificare a minţii, Editura Universităţii din Oradea, 2010, 277 p.
 • Taina Cuvântului, Editura Universităţii din Oradea, 2008, 557 p.
 • Teologia Sfintelor Taine, Editura Universităţii din Oradea, 2005, 408 p.
 • Creaţie şi transfigurare, Editura Universităţii din Oradea, 2005, 182 p.
 • Spirit – psiche – soma în meloterapie, Oradea, 2004.
 • De la Ierusalim la Emaus. Dimensiunea euharistică a cunoaşterii, Editura Universităţii din Oradea, 2003, 274 p.
 • Înviere şi eshatologie, Ed. Aion, Oradea, 2003, 264 p.
 • Vecernia – nostalgia grădinii creaţie, Ed.Revista Familia, Oradea, 1997, 172 p.
 • Rugăciune şi umanism, Ed.Revista Familia, Oradea, 1996, 204 p.

A publicat şi un număr însemnat de studii şi articole de specialitate, dintre care amintim:
 • Jesus Christus – Sinn der Geschichte, în rev. Glaube un Denken. Die Bedeutung der Theologie fur die Gesellschaft, Ed. Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New-York, Oxford, Wien, 2004, p.191-204.
 • Die Rumanische Orthodoxe Kirche und die Sekularisation, Ed. Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New-York, Oxford, Wien, 2004, p.119-129.
 • Zu den okumenischen Beziehungen zwischen der Rumanischen und der Russischen Orthodoxen Kirche in der jungsten Zeit, în rev. Tausend Jahre Taufe Russlands. Russland in Europa. Beitrege zum interdisciplinaren und okumenischen Symposium in Halle (Saale), 13-16 aprilie 1988, pp. 655-674.
 • Jesus Christus-gaerungskraft zwischen WElgeschichte und Heilsgeschichte, în Orizonturi Teologice, nr.2, 2002, pp.48-61.
 • Teologia pâinii, în rev. Orizonturi teologice, Oradea, nr. 3-4, 2004, pp.5-38.
 • Învierea lui Hristos - învierea noastră, în volumul colectiv In Memoriam Liviu Borcea (1936-2006), dascăl şi istoric, coordonator Pavel Cherescu, Editura Universităţii din Oradea, 2011.
E-mail: 
Tel: 0259 408 182
Aria de competenţă este Omiletica, Catehetica, Didactica specialităţii şi Pedagogia. Are preocupări de cercetare în arta propovăduirii rodnice şi a învăţământului eficient, este îndrumător de programe de colaborare „Erasmus” şi „Socrates”, a participat la o serie de conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale, iar în prezent este coordonatorul unei echipe de cercetare pentru elaborarea volumului „Istoria predicii în Biserica Ortodoxă Română”.

Studii urmate:
2000-Doctor în Teologie al Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, cu teza “Propovăduirea în Biserica Ortodoxă Română din Transilvania în prima jumătate a secolului al XX- lea“, îndrumător pr. prof. dr. Sebastian Şebu.
1989-Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu.
1984-Seminarul Teologic Ortodox Român din Cluj – Napoca.
1980-Liceul de Filologie-Istorie, Oradea


Mobilităţi în cadrul Progamului Erasmus-Socrates:
2003 - „Teaching staff mobility” la Facultatea de Teologie a Universităţii Naţionale şi Capodistriane din Atena:
2005 - “Teaching staff mobility” la Facultatea de Studii Balcanice a Universităţii de Vest a Macedoniei din Florina;
2007 - “Theaching staff mobility” la Facultatea de Studii Balcanice a Universităţii de Vest a Macedoniei din Florina şi la Facultatea de Teologie a Universităţii Naţionale şi Capodistriane din Atena.

Activitatea didactică în străinătate:
A susţinut prelegeri şi conferinţe în centre universitare din străinătate la Wheatley, Aberystwyth, Insula Leros, Atena, Volos, Florina, Serghiev Posad, Pamplona, Moscova şi a participat ca delegat în cadrul unor schimburi culturale între Universitatea din Oradea şi cele din Insula Men, Bruxel, Barcelona, Atena şi Zaracoza.

Cărţi publicate:
 • Propovăduirea în Biserica Ortodoxă Română din Transilvania în prima jumătate a secolului al XX – lea, Editura Cogito, Oradea, 2001, p. 384,
 • Propovăduirea în Biserica Ortodoxă Română din Banat în prima jumătate a secolului al XX – lea, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2001, p. 222.
 • Îngrădirile politice şi religioase ale Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania începând cu secolul al XI – lea şi până la începutul secolului al XX – lea, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2001, p. 91
 • Roman Ciorogariu, Pastorale, Cuvântări şi Discursuri, Editura Universităţii din Oradea, 2003, p. 293
 • Opera omiletică a episcopului Roman Ciorogariu, Editura Universităţii din Oradea, 2003, p. 165.

Studii reprezentative:
The Romanian Orthodox Church’s view on politics, în “International Society for the Study of European Ideas”, 2002, Aberystwyth, p. 1-8
Preocupările teologilor din Episcopia Oradiei privind teoria propovăduirii în prima jumătate a secolului al XX – lea, în revista “Orizonturi teologice”, nr. 1, 2001, p. 46-55
Fundamentul teologic şi pregătirea educatorilor pentru lecţia de religie în învăţământul primar şi gimnazial, în revista “Orizonturi Teologice”, nr. 2, 2004, p. 5-16
Religia şi cultura în contextual integrării europene, în volumul “Omul de cultură în faţa descreştinării”, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2005, p.380-404
Impactul televizorului asupra educaţiei copilului, în volumul “Tradiţie şi modernitate în societatea românească în noul context creat de aderarea la Uniunea Europeană”, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2007, p. 251-261
 
 
Lector la Istoria și filosofia religiilor; Seminarii: Dogmatică și Morală ortodoxă

Telefon: 0040 0259 408 182
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Studii:
2011 - Doctor al Universității Aristotel din Tesalonic, Grecia, cu teza Taina chenozei în teologia ortodoxă a secolului al XX-lea (Το μυστήριο της κένωσης στην Ορθόδοξη Θεολογία του 20ου αιώνα), coordonator - Prof. Chrisostomos A. Stamoulis
2000 - Studii aprofundate în Istorie bisericească universală – Facultatea de Teologie ortodoxă din Oradea
1999 - Licențiat al Facultății de Teologie ortodoxă din Oradea
2012 - Licenţiat al Facultăţii de Litere din Oradea

I. 1. Cărți de autor:
     Taina chenozei în teologia ortodoxă a secolului al XX-lea, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2013, 302 p.; ediția a doua, Editura Doxologia, Iași, 2015, 228 p.

      II. 1. Traduceri din neogreacă:

Georgios I. Mantzaridis, Tradiție și înnoire, Editura Doxologia, Iași, 2017, 282 p.
Când animalele vorbesc cu sfinții. Sinaxar al sfinților care au iubit animalele și care au fost iubiți de acestea, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2014, 140 p.
Patapie, monah Kavsokalivit, Sfântul Cuvios Porfirie Kavsokalivitul. Sfinţenia în secolul al XXI-lea, Editura Doxologia, Iași, 2015.
Monahul Patapie Kavsokalivitul, Sfinții athoniți contemporani: Porfirie Kavsokalivitul și Paisie Aghioritul, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2019, 139 p. (co-traducere cu Pr. Florin-Cătălin Ghiț)

        2. Traduceri din engleză:

Punți de dialog între Tradiția ortodoxă și Tradiția evanghelică (ed. Tim Grass et al.), Editura Imago Dei, Oradea, 2016, 279 p.
Cornelia A. Tsakiridou, Chipuri în timp, persoane în eternitate. Teologia ortodoxă și estetica imaginii creștine, Ashgate Publishing Limeted, 2013 (în curs de apariție).

      III. Studii și articole publicate:

1. “Orthodox Insights on the Stranger in the Context of Contemporary Migration”, în Vertreibung, Flucht, Migration, (editori Matthias Heesch, Dumitru Megheșan, Hans Schwarz), Editura Peter Lang, 2018, ISBN 9783631734353, p. 43-58.
2. “The Vision of Divine Light in Saint Gregory Palamas’s Theology”, Acta Theologica, nr. 1/2015 (Africa de Sud), ISSN 1015-8758, p. 140-152.  
3. "The Dialogue between Orthodox Theology and   Culture: the Contemporary Paradigm of Professor Chrysostomos Stamoulis (Greece)", în rev. Sobornost incorporating Eastern Churches Review, vol. 37:2/2015, p. 47-64. 
4. „Părinţii răsăriteni ai Bisericii în hristologia papei Benedict al XVI-lea (Joseph Ratzinger)”, revista Studia universitatis Babeş-Bolyai. Theologia graeco-catholica varadiensis, nr. 1-2/2016. ISSN 1454-8933, p. 67-81. 
5. „Dogmatica părintelui Dumitru Stăniloae şi cea a părintelui Iustin Popovici – o privire comparativă”, în vol. Studia Theologica Doctoralia, vol. V (coordonatori Pr. prof. dr. Viorel Sava, Prof. dr. Pablo Argarate, drd. Nicolae Pintilie), Simpozion internațional Studia Theologica Doctoralia, ediția a V-a,  Mănăstirea Neamţ, 27-28 mai 2013, Editura Masterprint, Iași, 2013, p. 457-471.
6. „Chenoza în opera părintelui Dumitru Stăniloae şi a Sfântului Iustin Popovici – o privire comparativă”, în vol. Academician Preot Profesor Dr. Dumitru Stăniloae – Părintele Teologiei româneşti. Simpozion național – Oradea, 8-9 iulie 2013, Editura Universității din Oradea, 2014, p. 96-115.
7. "The Kenosis of Christ in the Context of Saint Cyril of Alexandria’s Theology", Simpozionul național „Teologie și mistică în opera Sf. Chiril al Alexandriei”, Mănăstirea Tismana, iulie 2012, în revista Mitropolia Olteniei, Special Issue, nr. 1/2013, p. 165-184.
8. „Euharistia – centru sacramental al Bisericii: ecleziologia lui Afanassieff  în abordarea părintelui Stăniloae”, revista Mitropolia Olteniei, nr. 9-12/2012, pp. 193-210.
Otherness and Self: An Essay on the Christian Understanding of Self and Other, în rev. Acta Patristica, Slovenia, nr. 2/2011, p. 14-21.
9. „Logosul creator şi mântuitor în viziunea Sfântului Atanasie cel Mare”, rev. Mitropolia Olteniei, nr. 1-4/2010.
10. Ιωάννης Γ. Κουρεμπελές, Λόγος Θεολογίας. Μελέτες θεολογικού προβληματισμού,(Ioannis Kourempeles, Theological Logos. Studies in Theological Issues) rev. Grigorios o Palamas, Salonic, nr. 829/ iul. - aug. 2009, pp. 552 – 558.

IV. Articole traduse din neogreacă:

 1. „Acesta este Trupul Meu…”. Comentariu la învăţătura Sfântului Simeon Noul Teolog despre Născătoarea de Dumnezeu, Prof. Chrisostomos A. Stamoulis, rev. Orizonturi teologice, nr. 2/2010.
  2. „Poziţii fundamentale asupra moralei transplanturilor”, Sfântul Sinod al Bisericii Greciei, în Teofan Mada, Moralia. Tradiţie, Cultură şi Postmodernitate, Editura Vremi, Cluj-Napoca, 2009, p. 253-269.

Asistent univ. dr. la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Oradea, disciplina Limbi clasice.

Telefon: 0040 259 408 182
E-mail:

1993-1998 - Licențiată a Facultăţii de Litere - specializarea Limbi clasice din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
2013-2015 - Masterat la Facultatea de Teologie ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
2009-2013 Doctorat la Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie


Aria de competenţă: Limba latină și limba greacă veche
Pregătire profesională: definitivat în învăţământ-specializarea Limba și literatura latină, Masterat Patristică - Limbi clasice, Universitatea de Vest Timișoara

Studii reprezentative publicate:
 
 • Propertius şi patronatul literar augustan, în volumul colectiv In Memoriam Liviu Borcea (1936-2006), dascăl şi istoric, coordonator Pavel Cherescu, Editura Universităţii din Oradea, 2011.
 • Fericitul Ieronim – portretist şi autoportretist – Orizonturi teologice nr.4/2006, p,102.
 • Socrat: Istoria ecleziastică – Teologia Arad nr.1/2007.
 • Contribuţia Monseniorului Octavian Bîrlea la istoria episcopatului lui Ioan Bob-episcop unit al Făgăraşului – Theologica greco-catholica Varadiensis nr.2/2007.
 • Participarea la sesiunea de comunicări ştiinţifice „Latinitas Banatica” 11-12 aprilie 2008 Universitatea de Vest Timişoara, cu lucrarea: Moartea: între un păgân şi un creştin.
 • Zidirea turnului simbolic – Funcţia stilistică a elementelor lexicale și gramaticale, participare la Simpozionul internațional Scriptură - Liturghie – Biserică, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Oradea 2008.