Revista Orizonturi teologice

Vomumul colectiv Studia Doctoralia Varadiensis Orthodoxa (în curs de apariție)